Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Procedury odbioru świadectw

Procedury odbioru świadectw

21 Czerwca 2020

W związku z panującą w kraju pandemią rozdanie/odbiór świadectw ukończenia klasy i szkoły, w przypadku klas ósmych, odbędzie się według ściśle ustalonych zasad, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom. W związku z panującą w kraju pandemią rozdanie/odbiór świadectw ukończenia klasy i szkoły, w przypadku klas ósmych, odbędzie się według ściśle ustalonych zasad, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom. Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26.06.2020r. według podanego niżej harmonogramu i w wyznaczonych miejscach na terenie boisk szkolnych. Świadectwo może odebrać uczeń lub rodzic - decyzję w tej sprawie podejmują rodzice po dokładnym zapoznaniu się z wprowadzonymi procedurami. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach świadectwo można będzie odebrać we wrześniu.Wszystkich obowiązuje przestrzeganie  zasad wprowadzonych na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19:

1. Świadectwo odbierają tylko dzieci/ rodzice, którzy w najbliższym czasie nie mieli kontaktu z osobami przebywającymi za granicą, przebywali na kwarantannie lub nie przejawiają niepokojących objawów zdrowotnych.

2. Rodzice/ uczniowie przychodzą na wyznaczone miejsce o wyznaczonej godzinie z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub jeden uczeń/rodzic w odstępie 2 m od kolejnej osoby. Podobna zasada obowiązuje podczas opuszczania terenu szkoły po odbiorze świadectwa.

3. Podczas spotkania w wyznaczonych miejscach należy zachować odległość 2 m od kolejnej osoby i stosować się do poleceń wychowawcy klasy.

4. W związku z przebywaniem większej ilości osób w tym samym miejscu wskazane jest posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta. 

5. Świadectwo obowiązkowo rozdajemy i odbieramy w rękawiczkach jednorazowych.

6. Wychowawca klasy dezynfekuje blat stołu, na którym będą leżały świadectwa, przed i po spotkaniu z uczniami.

7. Uczniowie klas ósmych potwierdzają odbiór świadectwa ukończenia szkoły składając podpis własnym długopisem.

8. Wychowawcy kl. VIII odpowiedzialni są za rozliczenie uczniów z biblioteką szkolną (zwrot podręczników i wypożyczonych książek) oraz odbiór klucza do szafki. Brak rozliczenia uniemożliwia odbiór świadectwa przez ucznia/rodzica.

9. Zabrania się bliskich kontaktów, biegania po boisku, wchodzenia na teren szkoły oraz zachowania narażającego zdrowie swoje i innych.

Harmonogram odbioru świadectw

Godzina

Wejście główne

Wejście od boiska

Wejście przy sali gimnastycznej

Wejście przy bibliotece

Klasa/osoba

odpowiedzialna

Klasa/osoba odpowiedzialna

Klasa/osoba odpowiedzialna

Klasa/osoba odpowiedzialna

8.00-8.30

8a/ A.Grygorcewicz

7a / B.Kubów

7b / K.Majerska

7c / B.Pudlis

8.30-9.00

8b / E.Ptak

7d / I.Borysewicz

7e/ U.Kubiszyn

6a/ A.Bednarska

9.00-9.30

8c / M.Babicz

6b/  E.Omiecina

6c/ D.Wojtczak

6d/ M.Olszewska

9.30-10.00

8d / J.Kajmowicz

6e/ B.Salik

6f/ I.Nowicka

6g/ D. Świerczyński

10.00-10.30

5b / B.Rojek

5c/ A.Rygiel

5d/ A.Krakowska

5e/ K.Kaczmarek

10.30-11.00

5f/ E.Robotycka-Ślak

5g/ I.Mazur

5h/ Z.Rychlewska

5i/ E.Felicka-Okrzesik

11.00-11.30

4a / R.Banasik

4b/ J.Laszczkowski

3a/K.Nowatkowska-Kapusta

3b/ J.Fryta

11.30-12.00

3c / M.Hałapacz

3d/ E.Grędysa

2a/ A.Biała

2b/ I.Gąszczak

12.00-12.30

2c / M.Wójcik

2d/ B.Michniewicz-Sandaj

1a/ A.Kowalczyk

1b/ D.Czuba

12.30-13.00

1c/ I.Żurawska

1d/ R.Gardziel

0a/ K.Machaczka

0b/ J.Potępa

13.00-13.30

0c / M.Zygadła

0d/ A.Kochanowska

 

 

 

do góry