Fundusze Europejskie

O szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy, w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6
im. Janusza Korczaka
oraz Przedszkole nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny liczy 40 oddziałów, w tym 10 oddziałów w Przedszkolnu nr 2 i 12 klas edukacji wczesnoszkolnej  oraz 18 w klasach 4 do 8 w Szkole Podstawowej nr 6.
Funkcjonuje 8 oddziałów integracyjnych.

Placówka dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, biblioteką i dwoma salami gimnastycznymi. W szkole znajdują się pomieszczenia specjalistyczne: sala terapii integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej.
W szkole funkcjonuje świetlica. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej i sklepiku.

W placówce pracuje obecnie 97 nauczycieli i 24 osób z administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć (wielu z nich do nauczania dwóch przedmiotów), a także ukończyli różne studia podyplomowe i kursy doskonalące.

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy to kadra o bogatym dorobku zawodowym, gotowa do wprowadzania innowacji edukacyjnych.

do góry