Fundusze Europejskie

O szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka oraz Przedszkole nr 2

Liczy 47 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych, 12 klas edukacji wczesnoszkolnej i 25 klas IV VIII. Funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych.

Placówka dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, biblioteką i dwoma salami gimnastycznymi. W szkole znajdują się pomieszczenia specjalistyczne: sala terapii integracji sensorycznej oraz zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej.
W szkole funkcjonuje świetlica. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej i sklepiku.

W placówce pracuje obecnie 91 nauczycieli i 15 osób z administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć (wielu z nich do nauczania dwóch przedmiotów), a także ukończyli różne studia podyplomowe i kursy doskonalące.

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy to kadra o bogatym dorobku zawodowym, gotowa do wprowadzania innowacji edukacyjnych.

do góry