Fundusze Europejskie

Rekrutacja

Szanowni Rodzice, 

W zakładkach Rekrutacja do przedszkola i Rekrutacja do klasy pierwszej znajdują się wyniki tegorocznej rekrutacji. Jednoszcześnie przypominamy i prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w pisemnym oświadczeniu w terminach dla przedszkola od 6 do 13 kwietnia br, dla klas pierwszych  od 8 do 13 kwietnia br. 

 

Drodzy Rodzice,

zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą Naszej Szkoły. Dokumenty rekrutacyjne do 11.03.2022 r.  należy dostarczyć do placówki potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub do klasy pierwszej. Druki znajdują się w załącznikach.

 

Regulaminy i załączniki do pobrania znajdują się w odpowiednich zakładkach:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy ogłasza nabór do Przedszkola nr 2 w Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023

 Dla przedszkolaków oferujemy:                                                         

 • optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznej przestrzeni, przyjaznej atmosferze;
 • wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną;
 • atrakcyjne formy zajęć dostosowane do zainteresowań i możliwości dziecka;
 • zabawy oparte na pedagogice zabawy, integrujące grupę, wyzwalające aktywność oraz zabawy badawcze, twórcze, stymulujące rozwój dziecka;
 • liczne, ciekawe uroczystości przedszkolne;
 • integracyjną grupę sześciolatków;
 • wsparcie pedagoga i psychologa;
 • smaczne i zdrowe posiłki;

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

 • język angielski;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci 5, 6-letnich;
 • nauka religii na wniosek Rodziców w grupach 6-latków;
 • udział w konkursach, przeglądach artystycznych, uroczystościach lokalnych;

Przedszkole nr 2

 • zapewnia fachową opiekę od godz.6.00 do godz.17.00;
 • rozwija uzdolnienia i talenty;
 • wyrównuje szanse edukacyjne;
 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej poprzez nabywanie odpowiednich wiadomości i umiejętności;
 • promuje osiągnięcia dziecka;
 • włącza się w wiele akcji realizowanych w szkole;

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

W naszej szkole oferujemy:

 • naukę w klasach integracyjnych;
 • naukę języka angielskiego;
 • naukę programowania i kodowania od najmłodszych klas;
 • naukę gry w szachy;
 • opiekę w świetlicy szkolnej od godz.7.00 do 16.30;
 • stałą opiekę logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną;
 • zajęcia integracji sensorycznej w nowoczesnej sali terapeutycznej;
 • zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu;
 • innowacyjne zajęcia w ramach realizowanych projektów;
 • możliwość korzystania z Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej;
 • udział w wymianie międzynarodowej;
 • naukę pływania w Oleśnickim Parku Wodnym "Atol" w klasie drugiej i trzeciej;
 • udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych;
 • możliwość korzystania ze stołówki oraz sklepiku „Zdrowik”;
 • udział w wielu konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
 • świetną zabawę podczas Rajdu Szóstki, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i imprez szkolnych.

ZAPEWNIAMY miłą i przyjazną atmosferę, świetną kadrę pedagogiczną, doskonałą bazę dydaktyczną i sportową, rozwój pasji i zainteresowań.

 

do góry