Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Historia szkoły

Historia szkoły

Pierwszy dzwonek w nowej szkole na „Serbinowie” zabrzmiał w poniedziałek 2 września 1985 roku o godzinie 14.00. Oznajmił inaugurację roku szkolnego 420 uczniom w 15 oddziałach nauczania przedszkolnego i początkowego.

Grono pedagogiczne tworzyły wówczas same panie: Bożena Brudzyńska, Danuta Chojaczyk, Jolanta Głowińska, Alicja Gnitecka, Małgorzata Grzesiek, Krystyna Hrehorowicz, Teresa Kobiałka, Beata Wieczorek, Danuta Nowak, Katarzyna Nowatkowska, Teresa Pająk, Magdalena Polewiak, Iwona Palko, Mariola Parylak, Jolanta Przybysz, Małgorzata Skrzypek i Maria Ślusarczyk. Funkcję wicedyrektorki powierzono p. Teresie Robak. Gospodarzem zaś został współtwórca szkoły p. Władysław Fedoryszyn, który jeszcze przez cały rok szkolny dzielił czas między zadania dydaktyczno - wychowawcze a nadzór na placu budowy. Prace zakończono w wakacje. Kierownikiem administracyjnym szkoły został p. Zygmunt Pilecki, w sekretariacie urzędowała p. Aleksandra Syguła, a opieką pielęgniarską objęła uczniów p. Wiesława Rychard.

1 września 1986 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 6. Apel inauguracyjny nowego roku szkolnego zgromadził wówczas 1073 uczniów. Kadrę uzupełniali liczni nauczyciele: Celina Data, Maria Kitzol, Bożena Łukoszko, Jadwiga Gołąbek, Wiesława Lamperska, Wioletta Polowczyk, Beata Gołębska, Grażyna Szulc, Jolanta Szambier, Andrzej Chojaczyk, Teresa Szosta, Małgorzata Balsewicz, Wanda Gabryś - Hrehorowicz, Irena Duda, Bogusława Sekutowicz, Ewa Stefańczyk, Anna Golińska, Walerian Pietrzak, Wanda Walentynowicz, Barbara Sycianko, Teresa Tokarczyk, Janina Szuber, Cezary Fedoryszyn, Roman Boruta, Zdzisława Krakowiak, Kazimiera Kaleta, Anna Jezierska, Krystyna Orłowska, Krystyna Kasprzyszak, Jadwiga Wieczorek, Anna Przybyła, Maria Paciorkowska, Zofia Gądek, Iwona Kamińska i Emil Matuszak. Już pierwsze miesiące dowodziły, że wszyscy chcą pracować solidnie. Powstały organizacje, m. in. ZHP, LOP, PCK, TPD, SKO, PTTK, Spółdzielnia Uczniowska. Rozpoczął także działalność szkolny teatr.

W roku 1987/1988 szkoła gościła już 1225 uczniów i przedszkolaków. Uczyli się oni w 43 oddziałach. Kiedy na „Serbinowie” kończono budowę nowych bloków mieszkalnych, w szkole finalizowano prace nad salą gimnastyczną. W sekretariacie szkoły rozpoczęła p. Wiesława Dziedzic. W tym roku dziewczęta trenowane przez p. Emila Matuszaka cieszyły się sukcesami sportowymi. W czerwcu 1988 roku wyruszył pierwszy Pieszy Rajd Szóstki po Ziemi Oleśnickiej. Z placówką pożegnało się 95 ósmoklasistów.
Podczas apelu inauguracyjnego 1988/1989 na dziedzińcu stało już 1349 uczniów. Nowy rok znaczył kolejne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. W piątym roku działalności - 1989/1990 - ukończono prace nad zagospodarowaniem terenów przyszkolnych. Powstały dwa boiska do siatkówki, dwa do koszykówki, boisko do piłki nożnej, bieżnie, skocznie, plac apelowy i rozległe skwery. Grono uczniów powiększyło się o 31 osób. Na konto szkoły wpisano następne sukcesy.

3 września 1990 roku rozpoczął się okres, w którym turystyka odgrywała ważną rolę w życiu szkoły. W lokalnej prasie pisano: „Szóstka tradycyjnie propaguje takie formy wypoczynku, jak wielodniowe wycieczki i jednodniowe piesze rajdy po Ziemi Oleśnickiej. Zwłaszcza ta ostatnia forma cieszy się dużą popularnością ze względu na niskie koszty” (Kurier Oleśnicki, 1991).
Czerwiec 1991 roku zapisał się w historii placówki jako szczególny czas. Na emeryturę odszedł jej współtwórca i pierwszy dyrektor p. Władysław Fedoryszyn.

Rok 1991/ 1992 wprowadził wiele zmian. Szóstka, podobnie jak inne oleśnickie szkoły, przeszła pod patronat samorządu terytorialnego. Poszerzyła się szkolna lista laureatów wielu konkursów i olimpiad. Pojawił się w budynku radiowęzeł. W czerwcu oddano do użytku ufundowaną przez rodziców pracownię komputerową wyposażoną w 10 stanowisk. Nad wszystkim czuwał już nowy gospodarz p. Walerian Pietrzak, który zarządzał placówką przez osiem następnych lat

W roku 1992/1993 uczniowie szóstki tradycyjnie już sięgali po laury w różnych dziedzinach nauki i sporcie. Zainicjowano eliminacje do konkurencji o Puchar Dyrektora SP 6 w biegach przełajowych po osiedlu „Serbinów”. W kwietniu aktorów szkolnych oklaskiwano za kolejne udane przedstawienie. Prawdziwą popularnością cieszyły się wyjazdowe formy edukacyjne. O ochronie środowiska naturalnego dwa zespoły klasowe uczyły się w okolicach Kórnika i Rogalina pod opieką swoich nauczycieli: B. Gołębskiej, I. Dudy, I. Zawiszy i J. Stali. Inna grupa zwiedzała polskie wybrzeże pod kierunkiem panów A. Chojaczyka, W. Pietrzaka, J. Szczerby. Uwieńczeniem turystycznych wypraw był VI Rajd Szóstki, w którym uczestniczyło 1500 osób.

Rok 1993/1994 rozpoczął długofalowy program profilaktyki uzależnień pod hasłem: Dziękuję, nie! Efektem wspólnych rozmów i działań uczniów oraz nauczycieli było zorganizowanie w szkole klubu bilardowego jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Grupę teatralną p. B. Sycianko kilkakrotnie oklaskiwano na scenie MOKiS - u za „Jasełka”. W dalszym ciągu poszerzała się lista znaczących osiągnięć uczniów.

Wrzesień 1994/1995 rozpoczął się ogólnopolską akcją „Sprzątamy Ziemię naszą planetę”. W październiku Komenda Hufca ZHP w Oleśnicy reaktywowała 11. i 12. Drużynę Harcerską przy SP 6. W grudniu do życia powołano Uczniowski Klub Sportowy. W czasie ferii zimowych w szkole funkcjonowało Osiedlowe Centrum Gier i Zabaw „Zima 95”. Wiosną grupa uczniów znów odbywała edukację morską we Władysławowie.

Podczas inauguracji we wrześniu 1995 r. społeczność Szóstki świętowała Jubileusz X-lecia działalności. Okolicznościowy referat, prezentujący niektóre wydarzenia minionej dekady w chronologicznym ciągu, przedstawił p. K. Kaczmarek. Powodem do satysfakcji było zwycięstwo szkoły we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i średnich za rok szkolny 1994/95 koordynowanym przez Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego. W październiku uczniowie Szóstki po raz pierwszy uczestniczyli w wyborach uzupełniających do Rady Szkoły przeprowadzonych na wzór wyborów uzupełniających do Senatu. Pomysłodawcą był p. K. Kaczmarek. W okresie ferii zimowych Szóstka zamieniła się kolejny raz w prężny ośrodek rekreacyjny dla dzieci, które spędzały zimę w mieście. Szkolny teatr pod egidą polonistki p. B. Sycianko prezentował się wielokrotnie przed oleśnicką publicznością. W Dzień Dziecka 1996 r. ruszył tradycyjnie pieszy Rajd Szóstki po Ziemi Oleśnickiej.

Kolejny rok szkolny 1996/1997 obfitował znów w sukcesy uczniów w różnych dziedzinach. Nadal kwitło życie sportowe i turystyczne Szóstki. „Zielone wyprawy” zawędrowały nad Bałtyk i w Kotlinę Kłodzką. W IX Rajdzie Szóstki uczestniczyło blisko 1000 osób. W czerwcu 1997 r. szkoła żegnała 187 absolwentów.

W nowy rok 1997/1998 Szóstka wkroczyła jako najbardziej usportowiona szkoła w województwie. Podobnie jak w poprzednich latach o sukcesach jej wychowanków często czytało się na łamach lokalnych gazet. Na uroczystym apelu w czerwcu 1998 roku, jak zwykle, absolwenci śpiewali Dezyderatę - ich grono liczyło 148 uczniów.We

wrześniu 1998 roku dyrekcja i cała społeczność szkoły ponownie cieszyły się ze zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym szkół województwa wrocławskiego za rok szkolny 1997/98. W Szóstce wiele się działo. Żegnał się z nią dotychczasowy dyrektor p. W. Pietrzak. Funkcję gospodarza przejął p. E. Matuszak, do grona wicedyrektorów dołączył p. K. Kaczmarek. Osobowość nowego dyrektora ósmoklasiści poznawali podczas spotkania „101 pytań do …”. Na konto szkoły wpisały się nowe sukcesy sportowe. W kwietniu 1999 roku w szkole gościł Metropolita Wrocławski Ksiądz Kardynał H. Gulbinowicz, który dzielił się z pracownikami spostrzeżeniami na temat młodzieży.
W trzecie Tysiąclecie Szkołę Podstawową nr 6 w Oleśnicy wprowadzał p. Emil Matuszak.

1 września 1999roku, w związku z reformą oświaty, rozpoczął się moment przeobrażania Szóstki z ośmioletniej w sześcioletnią szkołę podstawową. Placówka zmieniła swój statut zgodnie z aktem założycielskim z 1 kwietnia 1999 roku. Edukacją 1158 uczniów zajmowało się wówczas 82 pedagogów. O sprawy administracyjne i porządkowe dbało 29 pracowników obsługi. W szkole utworzona została klasa integracyjna, w której wraz ze zdrowymi uczyły się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W październiku 1999 roku we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 1998/1999 Szóstka zajęła II lokatę. W lutym 2000 roku z okazji 745. rocznicy nadania praw miejskich Oleśnicy integrowała się z oleśnickimi szkołami w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Urodziny Oleśnicy”. W czerwcu 2000 roku zaś otworzyła swoje gościnne progi uczestnikom I Powiatowej Konferencji o Wychowaniu zorganizowanej z inicjatywy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. W tym roku po raz ostatni społeczność szkoły żegnała ósmoklasistów.

1 września 2000 roku w Szóstce obchodzącej 15. Jubileusz po raz kolejny zabrzmiał dzwonek i zainaugurował milenijny rok szkolny. Uroczysty apel zgromadził 1504 uczniów. Wśród honorowych gości znaleźli się Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, ks. kanonik Jan Suchecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Świtoń, byli dyrektorzy SP 6 Władysław Fedoryszyn i Walerian Pietrzak, przedstawicielka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Danuta Leśniewska oraz komendant oleśnickiego Hufca ZHP Kazimierz Słupianek. Dyrektor Emil Matuszak powiedział wówczas: „Oby ten rok szkolny był równie udany jak wszystkie poprzednie”. Życzenie się spełniło. Już w październiku szkoła z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w Finale Tygodnia Praw Dziecka zorganizowanym przez Parlament Dzieci i Młodzieży Oleśnickich Szkół Samorządowych i Parlament Szkolny SP 6. W listopadzie czwartoklasiści i ich opiekunka Celina Głombska urządzili w szkole muzeum w ramach projektu „Oleśnica - moja mała ojczyzna”. W grudniu w Hali Ludowej we Wrocławiu najlepsi sportowcy z SP 6, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektor Emil Matuszak oraz dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Walerian Pietrzak przyjmowali gratulacje dla szkoły za I miejsce we współzawodnictwie szkół w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej za rok 1999/2000. W styczniu 2001 roku do szkoły przybyli uczestnicy I Powiatowej Konferencji pod hasłem „Szkoła dla wszystkich”. W konkursie „Ferie zimowe 2000” Szóstka zajęła I lokatę. W marcu 2001 roku została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W kwietniu miały miejsce uroczyste obchody Dnia Ziemi, w których uczniom towarzyszyli dostojni goście.

Rok szkolny 2001/2002 przywitało na placu apelowym 1100 uczniów. W październiku wybierali oni przedstawicieli do Parlamentu Szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Reprezentacja szkoły uzyskała tytuł mistrza Dolnego Śląska w finale wojewódzkiej masowej imprezy sportowo - rekreacyjnej „Puchar 5 Milionów”. W marcu 2002 r. odbyła się lekcja regionalizmu podczas spektaklu „Powiat oleśnicki wczoraj i dziś” przygotowanego przez p. C. Głombską. Miesiąc później za zgodą dyrektora p. E. Matuszaka szkoła gościła uczestników I Dolnośląskiego Forum Wymiany Doświadczeń Parlamentów Dzieci i Młodzieży z całego Dolnego Śląska, którego celem było stworzenie warunków do powołania Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Wśród gości witano Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Bogatyni, Burmistrzów czeskiego Hradka i niemieckiego Zittau. Tak cenna inicjatywa mogła być zrealizowana dzięki opiekunowi oleśnickiego Parlamentu, nauczycielowi SP 6, K. Kaczmarkowi i poparciu pomysłu przez ówczesnego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Stanisława Łopatowskiego, a także przychylności Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, który uwierzył najmłodszym mieszkańcom miasta i ich opiekunom, że mogą przygotować i zrealizować takie zadanie. Dziś Dolnośląski Parlament działa skutecznie trzeci rok. Odbył dziewięć sesji plenarnych, a nauczyciel Szóstki - K. Kaczmarek został pełnomocnikiem Kuratora Oświaty ds. Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Funkcję tę pełni społecznie. W maju w szkole świętowano Dzień Unii Europejskiej podczas prezentacji w ramach projektu „Od podwórka do Strasburga”.

W nowy rok szkolny 2002/2003 społeczność Szóstki po raz kolejny wchodziła z nagrodą za II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w województwie dolnośląskim. Zwiększyła się także lista znaczących sukcesów po finałach konkursów przedmiotowych. W maju 2003 r. szóstkowicze znów podróżowali od podwórka do Strasburga, uroczyście świętując dzień Unii Europejskiej. W czerwcu z kolei reprezentacja chłopców zdobyła tytuł Mistrza Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym.

Rok szkolny 2003/ 2004 uczniowie powitali razem z gośćmi - byłymi dyrektorami p. W. Fedoryszynem i p. W. Pietrzakiem, a także ks. J. Sucheckim, którzy w tym dniu zaszczycili szkołę swoją obecnością. Szóstka zyskała certyfikat „Szkoły z klasą”, dzięki udziałowi w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. We wrześniu tradycyjnie odbyło się sprzątanie świata oraz wybory do nowego Parlamentu Szkolnego. W październiku zaś w Polkowicach podczas inauguracji roku sportowego reprezentacja uczniów, nauczycieli i rodziców odbierała gratulacje za zwycięstwo we współzawodnictwie szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. W grudniu szkołę odwiedzili mistrzowie sportu - R. Kubacki i W. Chlebosz oraz żużlowcy J.Hampel i T. Jędrzejak. Zainteresowani integracją spotkali się w Szóstce w czasie II Powiatowej Konferencji „Szkoła dla wszystkich. Na konto szkoły uczennica Magdalena Bryk wpisała kolejny piękny sukces - została laureatką II Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”.

Rok 2004/2005 to wyjątkowy czas dla 937 uczniów, 64 pedagogów i 20 pracowników obsługi. Na co dzień korzystają z gabinetów lekcyjnych, dwóch sal gimnastycznych, siłowni, kompleksu boisk, dwóch pracowni komputerowych z dostępem do sieci internetowej, biblioteki połączonej z salą telewizyjną, świetlicy, gabinetu pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego, opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej. Obok zadań ujętych w stałym harmonogramie uroczystości szkolnych realizowali przez cały rok działania związane z obchodami Jubileuszu XX-lecia istnienia placówki. „Święto Drzewa” w październiku zainicjowało partnerską współpracę ze szkołą podstawową z Warendorfu w Niemczech. Na placu przed szkołą pojawiło się „Drzewko dla pokoju”. Cała społeczność Szóstki oraz rodzice zaangażowali się w kampanię „Bohater” i wybrali swojego patrona, którym został Janusz Korczak. W kwietniu pogrążeni w smutku i zadumie żegnali w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej. W czerwcu uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Serbinowa wspólnie bawili się na szkolnym boisku podczas osiedlowego festynu pod hasłem Moje zdrowie zależy ode mnie i Pieszego Rajdu Szóstki po Ziemi Oleśnickiej.

10 czerwca 2005 roku odbyła się ceremonia wręczenia szkole sztandaru. Przybyli na nią liczni honorowi goście. Odsłonięto ścianę patrona w głównym holu budynku. Szóstka zyskała nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

Opracowano na podstawie książki wydanej okazji XX-lecia szkoły „20 lat Szóstki”
autorstwa p. Iwony Nowickiej i p. Krzysztofa Kaczmarka/

Rok 2005/2006 to dalszy czas wytężonej nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Podczas III edycji ogólnoświatowej akcji „Święto Drzewa” posadzono kolejne „Drzewko dla pokoju”, wzbogacając szkolny drzewostan. Reprezentacja naszej szkoły brała udział w warsztatach „Oleśnica w kawałkach” z okazji 750 rocznicy urodzin Oleśnicy. Piękną lekcję patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości pokazali w szkole i w kościele członkowie koła teatralno-muzycznego. Od miesiąca grudnia uczniowie zostali zobowiązani do noszenia identyfikatorów z wizerunkiem patrona. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w konkursach, warsztatach plastycznych, happeningach i akcjach związanych z unijną solidarnością krajów europejskich. Gazetka szkolna „Nowineczki z Szósteczki” wydała swój jubileuszowy 50 numer. Po raz pierwszy odbył się konkurs „Uczeń Szóstki na szóstkę”. W ostatecznej rywalizacji zwyciężyli: Paweł Dawidziak z kl. 4d, Wioletta Wysocka z kl. 5b i Wojciech Michalak z kl. 6a.

Rok szkolny 2006/2007 uczniowie powitali z radością. 10 października, podczas obchodów „Święta Drzewa” uczniowie klas pierwszych posadzili swoje drzewka oraz „Drzewko dla pokoju”. 24 października odbył się w naszej szkole VII Miejski Konkurs Recytatorski klas I-III o nagrodę Burmistrza Miasta pod hasłem „Nasze szkolne sprawy”. 17 listopada odbyła się VII Konferencja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących zdrowie. Nasza szkoła była współorganizatorem. Przedstawiliśmy gościom pokaz multimedialny zawierający dorobek szkoły w promowaniu zdrowia od czasu jej przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie.
22 grudnia obchodziliśmy zgodnie z tradycją „Dzień Zielonej Wstążeczki”. Uczniowie obejrzeli spektakl „I Ty możesz być rycerzem”. Spektakl był miniaturą, często występujących dobrych i złych zachowań. Laureatami II edycji konkursu „Uczeń Szóstki na szóstkę” zostali: Wojtek Mazur z kl. 4c, Monika Fryta z kl. 5b i Tomasz Świtoń z kl. 6c. 2 czerwca świętowaliśmy czynnie Dzień Sportu. 16 czerwca odbyła sie V edycja Festynu Osiedlowego „Moje zdrowie zależy ode mnie”. Impreza ta, promująca zdrowie i sportowy styl życia skierowana była do uczniów i ich rodziców, którzy czynnie włączyli się w jej zorganizowanie.
W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła podjęła współpracę międzynarodową ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Polski w ramach europejskiego programu Socrates - Comenius i aktywnie przystąpiła do trzyletniego projektu szkolnego „Baw się i ucz po europejsku”.

3 września nowy rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło 818 uczniów i 50 nauczycieli, którym przyświecała myśl, aby „Szóstka” była szkołą bezpieczną, by każdy czuł się w niej dobrze i mógł rozwijać swoje zdolności oraz zainteresowania. Tradycyjnie już w pierwszym miesiącu nauki uczniowie powołali do życia nowy samorząd szkolny i uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. W październiku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów, którzy w ramach obchodów Święta Drzewa posadzili kolejne drzewka na terenach przyszkolnych. W grudniu z inicjatywy Szkolnego Zespołu „Bezpieczna Szkoła” cała społeczność „Szóstki” uczestniczyła w spotkaniach i warsztatach profilaktycznych z okazji Dnia Zielonej Wstążeczki. W lutym 2008r. powstała szkolna strona internetowa, prezentująca bieżące informacje z życia placówki, aktualności sportowe i galerię grafiki komputerowej uczniów. Jej twórcą i administratorką została nauczycielka informatyki - p. M. Marciniak. Na przełomie lutego i marca delegacja nauczycieli SP6 odwiedziła Saltfort w Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu unijnego „Comenius - Baw się i ucz po europejsku”. Z kolei w maju w ramach rewizyty w „Szóstce” gościli przedstawiciele szkół z Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a Szkolny Klub Europejski wziął udział w imprezie miejskiej z okazji Dnia Europy pod hasłem „Przebojowa Europa”. W czerwcu po raz szósty uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy naszej placówki wspólnie bawili się na Szkolnym Festynie pod hasłem „Moje zdrowie zależy ode mnie” połączonym z obchodami Dnia Patrona. Na listę szkolnych osiągnięć uczniowie SP 6 wpisali kolejne znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym , a nawet ogólnopolskim. 20 czerwca z udziałem zaproszonych gości - Burmistrza Oleśnicy p. J. Bronsia i Dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej p. W. Pietrzaka - „szóstkowicze” żegnali absolwentów i mijający rok szkolny.

Początek września roku szkolnego 2008/2009 słonecznie przywitał wracających z wakacji uczniów i nauczycieli oraz kolejny rocznik najmłodszych, którzy przyszli do szkoły po raz pierwszy. W nowym roku zgodnie z tradycją kontynuowane były działania wpisane już na stałe w kalendarz życia społeczności szkolnej, m.in. udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2008”, wybory do szkolnego parlamentu, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, „Drzwi Otwarte” dla przyszłych uczniów i ich rodziców, liczne konkursy oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe. Wspomnieć warto o Europejskim Dniu Zabaw, który w ramach realizacji projektu „Comenius - Baw się i ucz po europejsku” przebiegał jednocześnie we wszystkich szkołach partnerskich w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w „Szóstce”, integrując dzieci zabawami na boiskach szkolnych. W październiku uczniowie mieli okazję spotkać się z zaproszonymi do szkoły piłkarzami i trenerami Klubu Śląsk Wrocław. W kwietniu zaś przy placówce otwarto nowe, pokryte sztuczną nawierzchnią, boisko sportowe, które powstało w ramach ogólnopolskiej akcji „Blisko boisko”. Z tej okazji szkołę odwiedzili znamienici goście: p. Ewa Wolak, p. Stanisław Huskowski, p. Janusz Krasoń - posłowie na Sejm RP, p. Zdzisław Średniawski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Marcin Przychodny - Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego, główni sponsorzy, władze miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego, przedstawiciele partnerskiego miasta Chrudima, przedstawiciele klubów sportowych, media lokalne i regionalne oraz wykonawcy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Barbara Mróz - Dyrektor Oddziału PZU SA we Wrocławiu, p. Adam Wszołek - Dyrektor Oddziału PZU Życie SA we Wrocławiu, p. Anna Kotala - Wicedyrektor Wrocławskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego oraz p. Jan Bronś - Burmistrz Oleśnicy. Boisko zostało poświęcone przez ks. prałata Jana Sucheckiego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia. W czerwcu po raz siódmy uczniowie, rodzice i nauczyciele bawili się na festynie osiedlowym podczas obchodów Dnia Patrona, zaś szóstoklasiści tanecznym krokiem poloneza rozpoczynali swój pierwszy bal. Na uroczystych apelach z udziałem zaproszonych gości wszyscy uczniowie odebrali świadectwa szkolne, zaś najlepsi - nagrody książkowe za sukcesy w nauce, w konkursach i rywalizacjach sportowych oraz całoroczną systematyczną pracę na rzecz szkoły.

Rok szkolny 2009/2010 w „Szóstce” rozpoczęli uczniowie zgromadzeni w trzynastu klasach IV-VI, dwunastu oddziałach I-III, trzech oddziałach przedszkolnych i jednej grupie pięciolatków. Cała społeczność „Szóstki” uroczyście pożegnała dotychczasowego wicedyrektora p. Krzysztofa Kaczmarka. Funkcję zastępcy dyrektora placówki objęła p. Jadwiga Wieczorek. Jak co roku, uczniowie, rodzice i nauczyciele przystąpili do realizacji zaplanowanych zadań. Bogaty wachlarz tradycyjnych imprez i uroczystości wzbogaciły nowe przedsięwzięcia. W szkole gościli przedstawiciele Bractwa Rycerskiego „Hern”. Swoje pasje i umiejętności uczniowie prezentowali w pierwszej edycji szkolnego konkursu „Mam Talent”. W dwóch salach lekcyjnych zainstalowano tablice interaktywne, dzięki którym uczniowie mogli pełniej oraz aktywniej uczestniczyć w lekcjach. W kwietniu cała społeczność szkolna, podobnie jak wszyscy Polacy, była świadkiem niezwykle bolesnej karty historii naszej Ojczyzny. W dniu żałoby narodowej uczniowie, dyrekcja i pracownicy szkoły chwilą wspomnień i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Na listę osiągnięć „Szóstki” wychowankowie wpisali kolejne spektakularne sukcesy: Z. Gołębska została laureatką IX edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, B. Salika powołano w skład pływackiej kadry narodowej młodzików, M. Pawłowska zdobyła II miejsce w Finale XV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „Młodsi”, szkolna drużyna wywalczyła VIII miejsce w Finale Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa, „szóstkowicze” znaleźli się także w gronie laureatów XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las” na szczeblu okręgu wrocławskiego, N. Leja zdobyła II miejsce Finale IX Powiatowego Konkursu Humanistycznego dla szkół podstawowych pod hasłem „W poetyckiej krainie Juliusza Słowackiego”, W. Szatkowska - I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla szkół podstawowych „Piszemy poprawnie”, a M. Duda w tym samym konkursie - III miejsce. Rok szkolny 2009/2010 zakończono 25 czerwca z perspektywą 67 dni wakacji.

1 września 2010 roku o godz. 9.00 dzwonek zainaugurował jubileuszowy rok szkolny 2010/2011. Od powstania placówki minęło 25 lat. Kolejny rok przyniósł kolejne wyzwania dla całej społeczności „Szóstki”. Szkoła przystąpiła do realizacji Programu „Szkoła dla Ekorozwoju” pod patronatem Fundacji GAP Polska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Ta kampania ekologiczna zaowocowała pokaźną zbiórką elektrośmieci przekazanych Fundacji „Nasze Środowisko” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Chroń Przyrodę dla Przygody. Oszczędzam energię - chronię klimat”. Liczne zadania podejmowane przez uczniów w ramach programu wyrabiały świadomość ekologiczną i uczyły poszanowania energii w najbliższym środowisku. Od kwietnia 2011r. w placówce rozpoczęto realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zapewnienie każdemu dziecku na pierwszym etapie kształcenia oferty edukacyjno - wychowawczej i profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi. W czerwcu wizyta p. Ludmiły Seredyńskiej-Iwaniuk /Sekretarza Zarządu Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu/ oraz p.Teresy Florkiewicz zainicjowała realizację projektu „Katyń - ocalić od zapomnienia”. Szóstoklasiści wysłuchali opowieści o historii zbrodni katyńskiej i bliskich, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku. W czerwcu po raz dziewiąty szkoła wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zacisze” w Oleśnicy oraz przy współpracy z Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną w Oleśnicy zorganizowała coroczny Festyn Osiedlowy pod hasłem „Wesoło i zdrowo na sportowo”. Rok szkolny „szóstkowicze” pożegnali w słoneczną i gorącą środę - 22 czerwca.

Podczas uroczystego apelu 1 września 2011 roku o godz. 9.00 „szóstkowicze” powitali rok szkolny 2011/2012. Zasłużeni na polu naukowym i sportowym uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia podczas Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w tym dniu w Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy.
W ramach e-oświaty wprowadzone zostały w życie dzienniki elektroniczne. Umożliwiły one rodzicom i uczniom systematyczne monitorowanie osiągnięć dydaktycznych, śledzenie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły i klasy oraz ułatwiły bezpośrednią wymianę informacji z wychowawcami i nauczycielami.
Aktywna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli, jak co roku, owocowała licznymi działaniami, wśród których warto wymienić ogólnoszkolne akcje oraz tradycyjne obchody świąt i uroczystości wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza, m.in. sprzątanie świata, wybory do szkolnego parlamentu, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, „Drzwi Otwarte”, liczne konkursy, turnieje, spotkania z „ciekawymi” ludźmi oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe.
Już we wrześniu „Szóstka” stanęła murem za Krainą Wielkich Jezior Mazurskich w Światowym Dniu Głosowania na Nowe 7 Cudów Natury /New7Wonders/.
Posadzenie w parku przy ul. Klonowej przez Panią T. Florkiewicz i Dyrektora SP 6 E. Matuszaka dębu - pomnika upamiętniającego ofiarę zbrodni katyńskiej - Piotra Florkiewicza, było doniosłym akcentem podsumowania projektu „Katyń - ocalić od zapomnienia…”, do którego szkoła włączyła się w minionym roku szkolnym.
Szczególne miejsce w życiu placówki zajęły obchody Roku Korczakowskiego. Podjęte przez społeczność „Szóstki” przedsięwzięcia miały na celu propagowanie sylwetki oraz idei Patrona szkoły. Ich podsumowaniem była Gala Korczakowska w oleśnickim MOKiS-ie, którą uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Uroczystość stanowiła okazję do podziękowań i nagród. Uhonorowano zwycięskie zespoły Międzyszkolnego Konkursu „Dzieci mają swoje prawa”; wręczono podziękowania Rodzicom i Przyjaciołom szkoły za zaangażowanie w pracę na rzecz placówki; za wzorową postawę i osiągnięcia dydaktyczne uczniowie otrzymali „Laury Szóstki” oraz nagrody książkowe, a występy laureatów szkolnej edycji „Mam Talent” spotkały się z ciepłym przyjęciem uczestników gali.
Barwną Paradą Korczakowską rozpoczął się obfitujący w różne atrakcje coroczny festyn osiedlowy, a kilka dni później, 29 czerwca, „szóstkowicze” pożegnali mijający rok szkolny. Nagrody za najlepsze wyniki w nauce odebrało łącznie 190 uczniów.
Zakładka „Aktualności” na szkolnej stronie internetowej znów zapełniła się notatkami dokumentującymi intensywne życie szkolne „Szóstki”.

Rok szkolny 2012/2013 społeczność „Szóstki” rozpoczęła uroczyście w słoneczny poniedziałek, 2 września. Na boisku o godz. 9.00 zgromadzili się rodzice, nauczyciele i 844 uczniów, którzy wypełnili 25 klas I - VI i 6 oddziałów przedszkolnych.
Kierując się trzema zasadami Patrona szkoły - współrządzenie, współgospodarzenie, oddziaływanie opinii społecznej - od samego początku włączali się w liczne przedsięwzięcia, które sprzyjały rozwijaniu wiedzy, zainteresowań, uzdolnień oraz odpowiedzialności, samorządności i koleżeństwa. Aktywna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli, jak co roku, zaowocowała licznymi działaniami, które doskonale wpisały się w tworzenie wizerunku szkoły wspierającej uzdolnienia. Wśród nich warto wymienić tradycyjne obchody uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza, m.in. udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…- nie śmiecę”, wybory do Samorządu Szkolnego i Młodzieżowej Rady Miasta, pasowanie pierwszaków na uczniów i czytelników biblioteki, Święto Drzewa, Dzień Zielonej Wstążeczki, kiermasze świąteczne, „Drzwi Otwarte” dla przyszłych uczniów i ich rodziców, liczne konkursy oraz klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe. Włączając się aktywnie w realizację projektu „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, szóstkowicze dali wyraz swojej wysokiej świadomości ekologicznej, którą potwierdził również honorowy certyfikat Szkoły Dbającej o Środowisko, przyznany placówce za zaangażowanie się w akcję „Stań po zielonej stronie mocy”.
W kwietniu „Szóstka” była gospodarzem I Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której udział wzięło około 280 uczniów z 20 szkół podstawowych z miasta i powiatu oleśnickiego. Listę szkolnych osiągnięć wzbogaciły tytuły laureatów i mistrzów, które uczniowie wywalczyli na szczeblach miejskich, powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich w konkursach przedmiotowych oraz rywalizacjach sportowych. Za całoroczną pracę nagrody książkowe i Laury Szóstki najlepsi odebrali na czerwcowej, uroczystej Gali w MOKiS-ie. Kilka dni później szkoła radośnie świętowała Dzień Patrona podczas corocznego festynu osiedlowego, na którym, jak zwykle, nie brakowało atrakcji.
Absolwenci tradycyjnie krokiem poloneza rozpoczęli swój pożegnalny bal 25 czerwca.

Trzy dni później, na uroczystym apelu w podniosłym nastoju żegnał się z Szóstką odchodzący na emeryturę Dyrektor Szkoły p. Emil Matuszak. Nowym Dyrektorem placówki została p. Jadwiga Wieczorek.

Powodem do dumy dla nauczycieli i rodziców było niewątpliwie 127 świadectw z czerwonym paskiem wręczonych tego dnia uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu.

Rok szkolny 2013/2014 w trzydziestu czterech klasach I - VI, sześciu oddziałach sześciolatków i trzech oddziałach pięciolatków rozpoczęło w Szóstce łącznie dziewięciuset jedenastu uczniów. 2 września przywitała ich nowa Pani Dyrektor, Jadwiga Wieczorek, w towarzystwie również nowych Pań Wicedyrektorek - Bożeny Łukoszko i Doroty Terki. Inaugurację roku szkolnego uświetnił swoją obecnością gość honorowy - Burmistrz Oleśnicy Pan Jan Bronś, który wręczył wyróżniającym się uczniom stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie. W nowe, szkolne życie „szóstkowicze” wkraczali z Certyfikatem Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, który zapewnił im zaszczytne miejsce w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Tradycyjne, coroczne obchody szkolnych świąt i uroczystości uzupełniały nowe, wspólne działania uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Podejmowane w ciągu roku różnorodne przedsięwzięcia sportowe w związku z Ogólnopolską Akcją Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowaną w ramach Roku Szkoły w Ruchu zaowocowały uzyskaniem certyfikatu „Szkoły w Ruchu”. Entuzjazm i zaangażowanie całej szkolnej społeczności w oleśnickim konkursie „Kibic na medal” zostały nagrodzone pamiątkowymi piłkami oraz pięćdziesięciocalowym telewizorem, który wzbogacił szeroką gamę szkolnych pomocy dydaktycznych. W kwietniu Szóstka była gospodarzem II Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której udział wzięło około 450 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z miasta i powiatu oleśnickiego.
Na listę szkolnych sukcesów uczniowie wpisali wiele imponujących osiągnięć, m. in. w Konkursie Ministra Edukacji Narodowej pod hasłem „Mam 6 lat” Martyna Pamuła zajęła pierwsze miejsce w województwie, a drugie Jan Jędrysiak; w Konkursie Bezpieczeństwa Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa „Uczę się bezpiecznie żyć” dziewczęta z klas trzecich: Nicola Woźniak, Emilia Szmalec i Natalia Spurek oraz klas piątych: Natalia Sobiegraj, Kinga Kuśmierczyk i Oliwia Olszańska zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych; w XXIX Biegu o Memoriał Bogusława Psujka w klasyfikacji szkół podstawowych Szóstka również uplasowała się na pierwszym miejscu. Coroczny festyn osiedlowy w ramach obchodów Dnia Patrona rozpoczął się reaktywowanym Rajdem Szóstki po Ziemi Oleśnickiej. Jego honorowym komandorem został Pan Walerian Pietrzak - były Dyrektor Szóstki i pasjonat pieszych wędrówek. Na uroczystej, czerwcowej Gali w MOKiS-ie Laury Szóstki otrzymało 22 uczniów, a ponad 140 odebrało nagrody oraz dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. W piątek, 27 czerwca ze szkołą żegnało się 105 absolwentów - 34 z nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 miała miejsce pierwszego września w pochmurny, poniedziałkowy poranek. W nowe szkolne życie pod okiem 61 nauczycieli wkroczyło 941 uczniów, którzy wypełnili 30 klas I - VI, w tym trzy oddziały integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej, trzy oddziały sześciolatków i trzy oddziały pięciolatków. Opiekę pozalekcyjną zorganizowano w ośmiu grupach świetlicowych.
Uczniowie wyróżniający się w minionym roku szkolnym w nauce i sporcie odebrali stypendia z rąk burmistrza Oleśnicy podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego.
W budynku szkolnym wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zakończono prace przy remoncie elewacji zewnętrznej oraz na terenach wokół szkoły. Hol główny także zyskał nowy wystrój. Przed szkołą otwarto nowy plac zabaw, a w segmencie C zamontowano windę.
Rok 2014/2015 to szczególny czas dla całej społeczności Szóstki, która świętowała Jubileusz 30 - lecia funkcjonowania placówki. W maju odbyła się urodzinowa gala, która była okazją do wspomnień oraz spotkań byłych i obecnych pracowników, absolwentów i sympatyków szkoły. W Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia odprawiona została Msza święta w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Wydano również okolicznościową publikację prezentującą dorobek Szóstki oraz specjalny numer gazetki „Nowineczki z Szósteczki”, która obchodziła piętnaste urodziny. Obok tradycyjnych obchodów uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza realizowano różne projekty edukacyjne: „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, „Starszy brat”, „Mały Mistrz”, „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”, „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EduScience”, „Oleśnicki trzecioklasista umie pływać”, „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” oraz Program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W konkursie „GENialna szkoła”, realizowanym pod honorowym patronatem MEN przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO, szkoła otrzymała wyróżnienie, które w MEN w Warszawie odebrały Dyrektor szkoły p. Jadwiga Wieczorek oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej p. Beata Michalak.
Po raz kolejny szkoła wystąpiła w roli organizatora trzech konkursów miejskich pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy oraz gospodarza Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, cieszącej się popularnością wśród szkół podstawowych z miasta, powiatu oleśnickiego i spoza powiatu. Przez cały rok dzieci miały okazję do spotkań z „ciekawymi ludźmi”, którzy prezentowali swoje profesje, atrakcyjne kolekcje, pasje i zdolności. Uczniowie integrowali się oraz poszerzali wiedzę podczas wielu wyjazdów edukacyjnych i klasowych wycieczek.
Najzdolniejsi swoją wiedzę i umiejętności prezentowali na różnych szczeblach konkursówi olimpiad. Na listę szkolnych sukcesów zapisali kolejne imponujące osiągnięcia, których szczegółowe zestawienie, podobnie jak pozostałe informacje z barwnego życia szóstkowiczów, można było śledzić na nowo utworzonej stronie internetowej szkoły. Na czerwcowej gali trzecioklasistom i szóstoklasistom wręczono łącznie 26 Laurów Szósti, a 149 uczniów zakończyło rok szkolny z wyróżnieniem.

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się 1 września uroczystym apelem na boisku szkolnym. Dyrektor szkoły, pani Jadwiga Wieczorek, powitała zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli i wręczyła 25 uczniom stypendia Burmistrza Oleśnicy za osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego. W nowy rok szkolnego życia pod okiem 62 nauczycieli wkroczyło 945 uczniów, którzy wypełnili trzydzieści pięć klas I - VI, w tym trzy oddziały integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej i trzy oddziały pięciolatków, w tym jeden integracyjny. Opiekę pozalekcyjną zorganizowano w sześciu grupach świetlicowych.
W czasie wakacji w segmencie C zostały wyremontowane toalety. Zakończono prace przy montażu windy dla niepełnosprawnych uczniów. Gabinety w segmencie D przeznaczono dla klas pierwszych.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów w I semestrze nauczyciele i pracownicy szkoły odbyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i procedur zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego. Szóstka otrzymała certyfikat „Bezpieczne Przedszkole”.
Nowy rok to, oczywiście, kolejne nowe wyzwania dla całej społeczności Szóstki. Realizowane były liczne przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze. Przystąpiliśmy do projektów czytelniczych: „Narodowe Czytanie” pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz „Czytam Sienkiewicza”, który był związany z ogłoszeniem roku 2016 rokiem tego polskiego noblisty. Realizowaliśmy projekt czytelniczy „Moja wyspa Bali”. Uczniowie uczestniczyli w licznych projektach przyrodniczych: Święto Drzewa, Dzień Ziemi, Lasy Doliny Baryczy Bliskie z natury, ekologicznych: „Wybieram Wodę, Bateria pomysłów, matematycznych i informatycznych: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Bezpiecznego Internetu oraz ogólnopolska kampania edukacyjno - prewencyjna Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu oraz językowych: Europejski Dzień Języków Obcych. Oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas młodszych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Kontynuowany był program „Mały Mistrz” oraz projekt „Starszy brat”. W corocznej imprezie rekreacyjno - sportowej „Sprawni oleśniczanie” reprezentacja szkoły zdobyła pierwszą lokatę.
W tym roku szkolnym Szóstka znów była organizatorem trzech konkursów miejskich pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy. Były to: Konkurs Recytatorski „Wiersze Danuty Wawiłow”, Drużynowy Turniej Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” i Międzyszkolny Językowy Konkurs Recytatorski. Kolejny raz nasza szkoła była gospodarzem Czwartej Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której wzięli udział uczniowie i opiekunowie z 19 szkół podstawowych z miastai powiatu oleśnickiego.
Rok 2015/2016 to szczególny czas dla Szóstki, bowiem piętnaście lat temu stała się szkołą z oddziałami integracyjnymi. W marcu odbyła się trzecia konferencja „Szkoła dla Wszystkich”, która była podsumowaniem powstania i funkcjonowania klas integracyjnych. Z tej okazji wydany został specjalny numer gazetki „Nowineczki z Szósteczki”, poświęcony integracji. Ogłoszono także konkurs plastyczny i literacki pod hasłem „Szkoła dla wszystkich”. W kwietniu 114 uczniów najstarszych klas po raz ostatni przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty.
Przez cały rok wiedzę i umiejętności uczniowie prezentowali w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Na listę szkolnych sukcesów wpisali imponujące osiągnięcia, które sprawiły, że nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w podsumowaniu konkursów organizowanych przez PCEiK w Oleśnicy. Z kolei liczne zwycięstwa sportowe przyniosły ogromny sukces, którym jest druga lokata we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych Dolnego Śląska!
W czerwcu na uroczystej gali w MOKiS-ie Laury Szóstki otrzymało 44 uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem uzyskało w tym roku 147 „szóstkowiczów”.

Rok szkolny 2016/2017 pod okiem 60 nauczycieli rozpoczęło 785 uczniów zgromadzonych w 32 klasach I - VI, w tym trzech oddziałach integracyjnych. Sześć oddziałów przedszkolnych, w tym jeden integracyjny oraz jeden pięciolatków, wypełniło 137 dzieci. Zorganizowano także 9 grup świetlicowych. W czasie wakacji w szkole przebudowano parter w segmencie B i przystosowano go dla oddziałów przedszkolnych. W holu szkoły została zamontowana zgniatarka do plastikowych butelek.
Podczas apelu inaugurującego Dyrektor szkoły, Pani Jadwiga Wieczorek, wręczyła 25 uczniom stypendia Burmistrza Oleśnicy za osiągnięcia naukowe i sportowe z minionego roku szkolnego.
Wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli zaowocowały efektami, które przez cały nowy rok doskonale kreowały wizerunek szkoły wspierającej uzdolnienia. Oprócz obchodów tradycyjnych uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza były to również inne przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze. Pamiętając o wartościach, jakie niesie obcowanie z książką, społeczność Szóstki włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie” pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas Tygodnia Korczakowskiego wszyscy uczniowie wspominali sylwetkę Patrona Szkoły oraz jego dokonania. Prężnie uczestniczyli w przedsięwzięciach przyrodniczych. Szkoła zajęła zaszczytne II miejsce w wojewódzkim konkursie pod hasłem „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”. W kwietniu była gospodarzem piątej Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której wzięli udział uczniowie i opiekunowie z dwudziestu ośmiu szkół podstawowych z miasta i całego powiatu oleśnickiego. Realizowane były ogólnopolskie projekty i programy przyrodniczo - ekologiczne: Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Ziemi oraz Wybieram Wodę. Szkolne Koło LOP otrzymało tytuł „Najlepiej pracującego koła LOP” w województwie. Umiejętności matematyczne i informatyczne szóstkowicze rozwijali w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”, projektów „Mali Programiści” oraz „Mój smartfon - mój mały świat. Klikam z głową”. Ponadto szkoła wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pilotażowe wdrażanie nauczania programowania do edukacji formalnej”. Sprawność posługiwania się językami obcymi uczniowie doskonalili podczas wizyty wolontariuszek anglojęzycznych z Brazylii, Malezji i Korei Południowej. Szkolne obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych były okazją do pogłębiania empatii i tolerancji. Oddziały przedszkolne i uczniowie klas młodszych uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Kontynuowano także programy „Mały Mistrz” oraz „Starszy brat”. Realizowano projekt „Starszy czyta młodszemu”. Dzieci z klas zerowych i pierwszych zostały objęte programem profilaktycznym „Wzrok na szóstkę”. W corocznej imprezie rekreacyjno - sportowej „Sprawni oleśniczanie” reprezentacja szkoły znów zdobyła pierwszą lokatę.
Tradycyjnie Szóstka była organizatorem trzech konkursów miejskich pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy: Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Natalii Usenko”, XIV Drużynowego Turnieju Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” oraz Międzyszkolnego Językowego Konkursu Recytatorskiego.
Wśród codziennych obowiązków szóstkowicze nie zapominali o potrzebujących. Włączali się w akcje charytatywne koordynowane przez TPD. Zbierali fundusze w czasie dorocznego kiermaszu świątecznego, kwest PCK i zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowali się w Pola Nadziei, aby wspomóc podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Po raz pierwszy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka”.
Na konto szkoły uczniowie wpisali kolejne imponujące sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Po raz kolejny Szóstka zajęła pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych pod względem liczby laureatów w powiatowych konkursach przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez PCEiK w Oleśnicy. Powodem do dumy dla nauczycieli i rodziców było także 40 Laurów Szóstki wręczonych uczniom podczas corocznej szkolnej Gali w BiFK - u oraz 162 świadectwa z czerwonym paskiem dla tych, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu.
Rok szkolny 2016/1017 zakończył naukę w sześcioklasowej szkole podstawowej. W myśl reformy systemu oświaty od września Szóstka stanie się szkołą ośmioklasową.

Uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 dokonała Dyrektor szkoły, Jadwiga Wieczorek, która przywitała zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz 885 uczniów, którzy wypełnili 34 klasy I - VII, wśród nich cztery oddziały integracyjne. W czterech oddziałach przedszkolnych, w tym jednym integracyjnym, naukę w nowym roku rozpoczęło 95 dzieci. Opiekę pozalekcyjną zorganizowano w dziewięciu grupach świetlicowych. Podczas uroczystego apelu dokonano otwarcia nowej bieżni, która powstała na terenie placówki w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego, a Burmistrz Oleśnicy, Michał Kołaciński, wręczył wyróżniającym się uczniom stypendia za osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego. W nowy rok Szóstka wkroczyła - już jako szkoła ośmioklasowa - z sukcesem na swoim koncie. We współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w całym województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2016/2017 zajęła szóste miejsce na 534 sklasyfikowane placówki i wypadła najlepiej spośród wszystkich oleśnickich szkół.
W czasie wakacji w szkole odnowiono osiem sal lekcyjnych. Zainstalowano pięć tablic interaktywnych. Powstała pracownia do nauki fizyki i chemii. W ciągu roku w segmencie B pojawiły się strefy kreatywności dla dzieci, a przy świetlicy szkolnej urządzono kącik czytelniczy. Przy głównym wejściu do szkoły pojawił się defibrylator zewnętrzny.
Życie szkolne Szóstkowiczów obfitowało w różnorodne działania, które doskonale kreowały wizerunek szkoły wspierającej uzdolnienia. Wśród nich wymienić warto tradycyjne obchody uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do bogatego szkolnego kalendarza oraz liczne przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze. Przez cały rok społeczność Szóstki swoją uwagę koncentrowała się na promowaniu zdrowego stylu życia. Wiedzę w tym zakresie uczniowie poszerzali podczas spotkań ze specjalistką zdrowego żywienia. Uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc” oraz w akcji „Mleko i owoce w szkole”. Odbyła się szkolna debata o zdrowiu. Zorganizowano także Festiwal Zdrowego Żywienia.
Wzorem lat ubiegłych szkoła była gospodarzem kolejnej Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, w której łącznie wzięło udział około 600 uczestników - uczniów i opiekunów ze szkół podstawowych z miasta i całego powiatu oleśnickiego.
W ciągu roku Szóstkowicze doskonalili swoją sprawność posługiwania się językiem angielskim podczas wizyty wolontariuszy anglojęzycznych z Chin, Indonezji oraz Indii, warsztatów organizowanych przez Fundację Euroweek i Stowarzyszenie Euroweek Szkoła Liderów, a także w trakcie pierwszej wymiany międzynarodowej, w ramach której najpierw gościli uczniów z Hiszpanii, a potem sami podziwiali piękną Andaluzję.
Przez cały rok społeczność szkoły prężnie angażowała się w realizację rozmaitych projektów i programów, m.in.: „Bezpieczna szkoła”, „Stop hałasowi”, „Wspieranie uzdolnień”, „Sprzątanie Świata”, „Zbieraj baterie”, „Starszy czyta młodszemu”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Kocham cię, Polsko”, „Mali programiści”, „Sprawny Dolnoślązaczek”. Uczniowie włączali się również w akcje charytatywne - zbierali fundusze w czasie dorocznego kiermaszu świątecznego, kwest PCK i zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponownie zaangażowali się w Pola Nadziei, aby wspomóc podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, organizowali zbiórki darów dla dzieci z oddziału dziecięcego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy oraz podopiecznych bierutowskiego Domu Dziecka.
Tradycyjnie Szóstka była organizatorem trzech konkursów miejskich pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy. Był to Konkurs Recytatorski „Wybieram zdrowie”, XV Drużynowy Turniej Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” oraz Międzyszkolny Językowy Konkurs Recytatorski.
Szóstkowicze efektywnie integrowali się, łączyli naukę i zabawę podczas licznych spotkań z „ciekawymi ludźmi”, którzy odwiedzali szkołę, w czasie wyjazdów edukacyjnych i wycieczek klasowych oraz zielonej szkoły, w której wzięło udział ponad stu uczestników.
Uczniowie, prezentując swoją wiedzę i umiejętności w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, wpisali do kroniki kolejne imponujące osiągnięcia, które zostały odnotowane w zakładkach tematycznych na szkolnej stronie internetowej.
Podczas corocznej czerwcowej gali 14 trzecioklasistów zostało uhonorowanych Laurami Szóstki, a 22 czerwca 171 uczniów klas IV - VII zakończyło rok szkolny z wyróżnieniem.

3 września 2018 roku podczas inauguracji nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły, Jadwiga Wieczorek, w obecności uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała zaproszonych gości oraz przedstawiła zebranym nowego wicedyrektora szkoły, Urszulę Kubiszyn. Burmistrz Oleśnicy, Michał Kołaciński, pogratulował wyróżnionym uczniom, którzy za swoje szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinach artystycznych otrzymali stypendia.
Kolejny rok znów obfitował w przeróżne działania, które wzbogaciły barwny wizerunek szkoły wspierającej uzdolnienia.
Już w październiku wiadomo było, że we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w całym województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2017/2018 Szóstka zajęła, po raz drugi z rzędu, wysokie szóste miejsce wśród 551 startujących placówek. Zdobyła łącznie aż 1215 punktów i wypadła najlepiej spośród wszystkich oleśnickich szkół.
W grudniu zaś cała szóstkowa społeczność cieszyła się z ponownego uzyskania Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, który został przekazany na ręce Wicedyrektor szkoły, Urszuli Kubiszyn, podczas międzynarodowej konferencji „Różne wymiary sukcesu ucznia zdolnego” w siedzibie DODN we Wrocławiu przez Wandę Gołębiowską, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Janusza Wrzala, Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty oraz Mariolę Kolan, zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego. Warto dodać, że uzyskanie certyfikatu na kolejne lata poprzedziło sprawozdanie i ewaluacja z pięcioletnich działań szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów oraz dołączenie uaktualnionego szkolnego programu rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień, które odnosiły się do obowiązujących standardów i zawierały opis efektów realizowanych działań.
Codzienne życie całej społeczności wypełniały tradycyjne obchody uroczystości oraz imprez wpisanych na stałe do szkolnego kalendarza oraz liczne przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze.
W nowym roku Szóstkowicze w dalszym ciągu swoją uwagę koncentrowali się na promowaniu zdrowego stylu życia zwłaszcza poprzez aktywność ruchową oraz dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Wszelkie działania w tym zakresie stanowiły kolejny krok zmierzający do uzyskania certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Uczniowie uczcili także setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji społecznej organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pod hasłem „Mamy Niepodległą!”, ustanawiali „Rekord dla Niepodległej” w śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, z sukcesami brali udział w konkursach literackich, recytatorskich, historycznych i plastycznych o tematyce niepodległościowej.
Angażowali się w realizację rozmaitych projektów i programów, m.in.: „E-oświata - zamienić lekcje w e-przygodę” -„Wyprawa na biegun”, „BohaterON”, „Mali programiści”, „Bądź moim kolegą”, „Jedz i pij bez chemii - świadomym być”, „Jestem fit - popołudnie w szkole, czyli jak polubić sport”, „Klucz do matematyki”, „Lubię łamanie głowy”, „Znamy języki obce”, „Czas na sport”, programu edukacyjnego zajęć wychowawczo-profilaktycznych z elementami udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Ponadto w ciągu roku uczniowie mieli okazję doskonalić umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w języku angielskim podczas warsztatów językowych organizowanych przez Fundację Euroweek i Stowarzyszenie Euroweek Szkoła Liderów, wycieczki do Londynu oraz wizyty zagranicznych wolontariuszy anglojęzycznych z Indonezji i Wietnamu.
Włączali się również w akcje charytatywne - zbierali fundusze w czasie dorocznego kiermaszu świątecznego, kwest PCK i zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponownie zaangażowali się w „Pola Nadziei”, aby wspomóc podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.
Wzorem lat ubiegłych szkoła była gospodarzem kolejnej Oleśnickiej Nocy z Przyrodą oraz organizatorem konkursów miejskich pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy - Konkursu Recytatorskiego „Taka piękna jest Polska” oraz XVI Drużynowego Turnieju Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”.
Jak co rok uczniowie mogli efektywnie łączyć aktywny wypoczynek i naukę podczas licznych wyjazdów edukacyjnych i turystyczno - krajoznawczych. Prezentując swoją wiedzę i umiejętności w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, wpisali do szkolnej kroniki kolejne sukcesy, które zostały odnotowane w zakładkach tematycznych na szkolnej stronie internetowej i nowo utworzonym szkolnym profilu na Facebook’u.
W kwietniu, mimo trwającego strajku nauczycieli, ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W maju przy głównym wejściu do szkoły została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Patronowi - Januszowi Korczakowi, a ósmoklasiści krokiem poloneza rozpoczęli bal absolwenta. Z kolei w czerwcu słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom XIX Pieszego Rajdu po Ziemi Oleśnickiej. Kilka dni później na gali Szóstki pięcioro trzecioklasistów i dziewięcioro ósmoklasistów zostało uhonorowanych Laurami Szóstki za swoją wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły.
Rok szkolny 2018/2019 Szóstkowicze uroczyście zakończyli w upalną środę, 19 czerwca. 279 z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W wyniku reformy oświaty po blisko dwudziestu latach absolwentami Szóstki nie byli już szóstoklasiści, lecz znów ósmoklasiści.

2 września 2019 r. nowy rok szkolny powitało 949 uczniów zgromadzonych w 42 oddziałach I - VIII, w tym 7 klasach integracyjnych, grono zerówkowiczów z czterech oddziałów przedszkolnych oraz 78 nauczycieli. Ten dzień był także okazją do otwarcia nowego, wieloczynnościowego boiska przy placówce. Dyrektor szkoły Jadwiga Wieczorek oraz Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski uroczyście zainaugurowali jego funkcjonowanie. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wszystkie wejścia do szkoły zostały zabezpieczone systemem na breloki zbliżeniowe. Zarówno pracownicy placówki, jak i uczniowie otrzymali czytniki, które upoważniają do wejścia na teren szkoły w określonym zakresie godzinowym. Ponadto w szkole otwarto sklepik „Zdrowik” funkcjonujący pod patronatem Fundacji Polskie Dzieci.org z Wysokiej w województwie dolnośląskim. W nowym roku szkolnym Szóstka wpisała na swoje konto kolejne znaczące osiągnięcie. Dyrektor szkoły Jadwiga Wieczorek odebrała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie z rąk Dyrektor DODN Jolanty Horyń oraz Wojewódzkiego Koordynatora Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Małgorzaty Grzelczyk. Nową inicjatywą stał się projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego „Dobra szkoła - lepszy uczeń” przewidziany na dwa lata. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe, warsztaty z psychologiem i pedagogiem, zajęcia z doradztwa zawodowego, organizowano wyjazdy naukowe i kulturalne, szkolenia dla nauczycieli, zakupiono także sprzęt i pomoce dydaktyczne. Z kolei w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Power rozpoczęto działania pod hasłem: „Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu miałby być obojętny na piękno człowieka?”, których celem było nawiązanie dialogu międzynarodowego i zachęcenie uczniów do nauki języków obcych. Podobny wydźwięk miały coroczne zajęcia z wolontariuszami Fundacji Euroweek - tym razem z Meksyku oraz Indonezji. Pozwalały one uczniom przełamywać bariery językowe oraz doskonalić umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
Jak co roku cała społeczność Szóstki starała się pielęgnować tradycje i zwyczaje wpisane na stałe do szkolnego kalendarza, które urozmaicały wspólnie spędzany czas. Śpiesząc z bezinteresowną pomocą, uczniowie prężnie działali w ramach wolontariatu. Lista sukcesów z konkursów oraz zawodów sportowych znacznie się wzbogaciła. Wszystkie osiągnięcia na bieżąco można było śledzić na szkolnej stronie internetowej oraz Facebooku.
Nikt się nie spodziewał, że w połowie marca 2020 r. życie szkolne przyjmie inną formę. Z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa zamknięte zostały wszystkie placówki oświatowe w całym kraju. W Szóstce, podobnie jak w innych szkołach, rozpoczęła się nauka na odległość - zdalna. Trwała do końca roku szkolnego. Taki sposób nauczania wymagał sporej mobilizacji od nauczycieli, uczniów i rodziców. Wspólny wysiłek zaowocował jednak dobrymi wynikami egzaminu ósmoklasisty, który odbył się wyjątkowo w czerwcu, zamiast w kwietniu w atmosferze obostrzeń związanych z zagrożeniem Covid-19. Przystąpiło do niego 77 uczniów z klas ósmych. Zaś w klasyfikacji końcoworocznej 276 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 22 - Laur Szóstki za osiągnięcia w nauce, a 12 - za osiągnięcia sportowe.
Mimo trudnej sytuacji epidemicznej w słoneczny piątek, 26 czerwca, uczniowie po odebraniu świadectw udali się na wakacyjny wypoczynek, a w budynku szkolnym trwały prace remontowo - budowlane, bo od września placówka miała rozpocząć swą działalność jako Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy.

1 września 2020 r. placówka zaczęła funkcjonować jako Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusz Korczaka w Oleśnicy, licząca 38 oddziałów - w tym 12 klas edukacji wczesnoszkolnej i 26 klas IV - VIII oraz Przedszkole nr 2 w Oleśnicy, liczące 9 oddziałów przedszkolnych. Nad efektywną pracą całej społeczności czuwała Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 Jadwiga Wieczorek oraz Urszula Kubiszyn - wicedyrektor oddziałów V-VIII, Dorota Terka - wicedyrektor oddziałów I - IV oraz Iwona Palko - wicedyrektor oddziałów przedszkolnych.
Społeczność Szóstki rozpoczęła ten rok szkolny inaczej niż zwykle. W atmosferze trwającego zagrożenia epidemiologicznego i konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego uroczysty apel inauguracyjny dla wszystkich nie mógł się odbyć. Uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach, by powitać kolejny rok szkolny i omówić kwestie związane z organizacją pracy.
Miłym akcentem u progu nowego roku był fakt, że placówka została uhonorowana certyfikatem „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” przyznanym na trzy lata przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w wyniku realizacji zadań w ramach udziału w XVI edycji konkursu, którego celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy, profilaktyki uzależnień oraz zachowań dyskryminacyjnych. Sukcesem było także 13. miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych w całym województwie dolnośląskim za rok 2019/20.
Warto dodać, że baza szkoły wzbogacona została o sześć kolejnych tablic interaktywnych oraz szereg pomocy dydaktycznych. Przeprowadzono również prace remontowe związane z przygotowaniem dla uczniów miejsca spożywania posiłków, odnowiono toalety dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej, osiem gabinetów wyposażono w nowe meble, zakupiono także dodatkowe szafki do szatni.
Od 1 września do 25 października nauka odbywała się stacjonarnie z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych i przy ograniczonym przemieszczaniu się uczniów. Każda klasa w miarę możliwości odbywała lekcje w jednej sali lekcyjnej, a po zakończeniu zajęć pomieszczenia podlegały dezynfekcji. Niestety, w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju od 26 października w klasach IV-VIII wprowadzono nauczanie zdalne, a od 9 listopada taką formę pracy musieli przyjąć także uczniowie klas I-III. Po feriach zimowych, które zostały przesunięte w całym kraju na okres poświąteczny, 18 stycznia klasy I- III powróciły na krótko do nauczania stacjonarnego, pozostali uczniowie pracowali zdalnie, uczestnicząc w zajęciach w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie ze stacjonarnym planem lekcji. Jednak pełny powrót do nauki w szkole miał miejsce dopiero w maju - na początku wróciły do szkoły klasy I-III, a 17 maja klasy IV-VIII w systemie hybrydowym. Od 31 maja już wszyscy uczniowie mogli cieszyć się obecnością w murach Szóstki.
Warto wspomnieć, że 299 uczniów mimo zawirowań w organizacji pracy korzystało przez cały rok z zajęć w ramach kontynuacji projektu unijnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego „Dobra szkoła - lepszy uczeń”. Były to zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, zajęcia kreatywne i naukowe, nauka gry w szachy, udzielanie pierwszej pomocy, a także zajęcia specjalistyczne. Odbywały się one w formie stacjonarnej, a w momencie rozpoczęcia nauki na odległość również w formie zdalnej.
Rzeczywistość szkolną w czasie pandemii niewątpliwe ubarwiały przedsięwzięcia, które udało się zrealizować stacjonarnie, m. in. pasowanie na przedszkolaka, pasowanie na ucznia, mikołajki w przedszkolu, zabawy karnawałowe w klasach młodszych, pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, akcja charytatywna „Pola Nadziei”. Niektóre zaś działania przyjęły formę zdalną, np. Dzień Korczakowski, Dzień Bezpiecznego Internetu czy projekt „Mam talent”, w ramach którego uczniowie młodszych klas prezentowali zdjęcia swoich prac, zbiorów kolekcjonerskich, filmiki ukazujące ich umiejętności akrobatyczne, taneczne i gimnastyczne.
Ważne, że ograniczenia sanitarne nie przeszkodziły ambitnym szóstkowiczom i pozwoliły na udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, które mogły się odbyć. Wszystkie osiągnięte sukcesy tradycyjnie zostały odnotowane na internetowej stronie szkoły oraz Facebooku.
Pod koniec maja, jeszcze przed całkowitym powrotem do nauki stacjonarnej, ósmoklasiści mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego miało miejsce 25 czerwca, w pochmurny piątek. Gościem honorowym była Zastępczyni Burmistrza Oleśnicy p. Edyta Małys-Niczypor. Podczas apeli dla poszczególnych poziomów nauczania zasłużonym trzecioklasistom i ósmoklasistom wręczono Laury Szóstki - za osiągnięcia w nauce otrzymało go 15 uczniów, za sukcesy sportowe - 8 osób, a za osiągnięcia artystyczne - 4. Całoroczna efektywna nauka stacjonarna i zdalna zaowocowała wysokimi średnimi ocen, a co za tym idzie - świadectwami z wyróżnieniem. W klasach IV-VIII otrzymało je 322 uczniów.

Rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Oleśnicy rozpoczął się tradycyjnie 1 września, ale jego inauguracja przebiegała w nieco zmienionej formule. W uroczystych apelach z udziałem Dyrektor szkoły Pani Jadwigi Wieczorek uczestniczyły sześciolatki, dzieci z klas pierwszych oraz czwartych. Pozostali uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Nowy rok szkolny powitało 1016 uczniów zgromadzonych w 12 oddziałach edukacji wczesnoszkolnej i 25 oddziałach IV-VIII oraz 197 dzieci z dziewięciu oddziałów przedszkolnych, a także 91 nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi. Nad całą społecznością placówki pieczę sprawowały Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Wieczorek, Pani Urszula Kubiszyn - Wicedyrektor oddziałów V-VIII, Pani Dorota Terka - Wicedyrektor oddziałów I - IV oraz Pani Monika Rybska - Korzępa - Wicedyrektor oddziałów przedszkolnych Po dotkliwych zawirowaniach pandemicznych w poprzednim roku szkolnym uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Nadal obowiązywało zalecenie, aby w miejscach wspólnych osłaniać usta i nos. Społeczność szkolna nie uniknęła także kształcenia na odległość, chociaż przebiegało ono tym razem w ograniczonym wymiarze. W trybie zdalnym szkoła funkcjonowała w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia, z wyłączeniem przedszkola. W formie zdalnej od 27 stycznia do 20 lutego 2022 r. kształcili się także uczniowie klas V - VIII. Zaś przedszkolaki i dzieci z klas I - IV kontynuowały w tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. Uczniowie uczyli się zdalnie również w przypadku, gdy klasa przebywała na kwarantannie zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Warto zauważyć, że w nowy rok społeczność Szóstki weszła ze sportowym sukcesem na koncie. Po opublikowaniu przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” oficjalnych wyników współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2020/ 2021 okazało się, że nasza placówka zajęła zaszczytne drugie miejsce w Igrzyskach Dzieci w kategorii klas I - VI i czwarte miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii klas VII - VIII.
Mimo trwającej sytuacji pandemicznej zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane zgodnie planem pracy i kalendarzem szkolnym, chociaż czasami w innej formie niż zazwyczaj, na co pozwalała funkcjonalność platformy Microsoft Teams.
W pierwszym semestrze kontynuowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Dobra szkoła - lepszy uczeń”, którego realizacja z powodu pandemii została przedłużona do grudnia 2021 r. Jego założeniem było podniesienie efektywności nauczania, lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do wyboru szkoły lub zawodu, a także wykorzystanie alternatywnych form nauczania. Z kolei w drugim semestrze chętni uczniowie mogli brać udział w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania w ramach realizacji unijnego programu „Równe szanse po COVID-19” oraz w dodatkowych zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez logopedę, pedagogów i psychologa. Wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli podejmowane przez cały rok zmierzały do pogłębienia integracji zespołów klasowych i zacieśnienia relacji koleżeńskich po okresie nauczania na odległość. Między innymi uczniowie klas szóstych i siódmych wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie młodzieży w powrocie do szkoły po okresie nauki zdalnej, związanej z izolacją i kryzysem pandemii”. Uczestniczyli w czterech blokach
tematycznych: „Ja i moje emocje”, „Moje relacje interpersonalne”, „Radzenie sobie ze stresem” oraz „Substancje psychoaktywne”.
Pomimo wyjątkowej sytuacji związanej ze stanem epidemii, a później zagrożenia epidemicznego udało się w większości zorganizować imprezy i uroczystości na stałe wpisane do kalendarza szkolnego, wycieczki, konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, diagnozy umiejętności i egzaminy próbne. Warto nadmienić, że troje ósmoklasistów zdołało uzyskać tytuł finalisty prestiżowego Dolnośląskiego Konkursu „zDolny Ślązak” z fizyki (dwóch uczniów) i z j. polskiego (jedna uczennica).
Wznowiona została kontynuacja projektu iTeart opartego na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce. Uczniowie klas młodszych obejrzeli spektakl „Zaginiony Świat” z Teatru Maska w Rzeszowie i „Calineczka” ze Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach, zaś klasy siódme - „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” z Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Po rocznej przerwie związanej z ograniczeniami okresu pandemii w zmienionej formule przeprowadzona została kolejna edycja szkolnego „Mam Talent” dla klas V-VIII. Uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty i zainteresowania on-line. Nagrywali filmiki przedstawiające różne umiejętności - wokalne, taneczne, instrumentalne, sportowe oraz wykonywali zdjęcia wytworów własnych prac artystycznych, literackich i kolekcji hobbystycznych, które przesyłali organizatorom.
Uczniowie przez cały rok mieli okazję włączać się w przedsięwzięcia charytatywne, m. in. akcję „Pola Nadziei” na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, „Mikołajkowa Paka dla dzieciaka” na rzecz do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Jaszkotlu, „Kolorowe kredki” czy coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy lub cykliczne kwesty PCK.
W związku z rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie szkoła dołączyła do organizowanej przez miasto akcji pomocy naszym sąsiadom i przeprowadziła zbiórkę suchego prowiantu, artykułów pierwszej potrzeby, odzieży, kołder i śpiworów oraz artykułów higienicznych, a w sali gimnastycznej został przygotowany miejski punkt zbiórki darów dla uchodźców. Od marca do naszej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z Ukrainy. W drugiej połowie miesiąca było ich już dziewiętnaścioro. Przed społecznością Szóstki pojawiło się wyzwanie - opieka nad ukraińskimi uczniami oraz wsparcie w adaptacji w nowym środowisku. Mimo bariery językowej i różnic kulturowych udało się zapewnić im warunki do nauki i budowania relacji. Zorganizowano dla nich dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego. Nawiązywaniu nowych przyjaźni sprzyjała też utworzona w holu szkoły „strefa relaksu”.
W maju ósmoklasiści mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas ogólnopolskiego egzaminu z polskiego, matematyki i j. angielskiego lub niemieckiego. Z kolei na początku czerwca krokiem poloneza rozpoczęli swój bal absolwenta. Zgodnie z tradycją szkoły również w czerwcu odbyła się Gala Szóstki podsumowująca rok szkolny, podczas której 22 ósmoklasistów otrzymało Laur Szóstki za osiągnięcia w nauce, a 8 - za osiągnięcia sportowe. Wśród trzecioklasistów 11 uczniów również zostało wyróżnionych tą nagrodą. Gośćmi honorowymi Gali byli Burmistrz Oleśnicy Pan Jan Bronś, były Dyrektor szkoły Pan Emil Matuszak oraz były Wicedyrektor Pan Krzysztof Kaczmarek. Miły akcent uroczystości stanowiło przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek” w wykonaniu nauczycielek z Szóstki. Widzowie nagrodzili spektakl gromkimi brawami.
Zakończenie roku szkolnego miało miejsce 24 czerwca, w upalny piątek. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Pan Aleksander Chrzanowski. Szkołę pożegnało tego dnia 141 absolwentów.
Jak zwykle wszystkie informacje o realizowanych w szkole przedsięwzięciach oraz osiągnięciach i działaniach uczniów można było na bieżąco śledzić na stronie internetowej sp6.zosolesnica.pl oraz Facebooku, gdzie nie zabrakło barwnych fotorelacji z wydarzeń.

do góry