Fundusze Europejskie

Misja i wizja

Misja szkoły

Nasza szkoła ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować ze środowiskiem lokalnym.

Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz polskich obywateli. Rozwijamy ich zainteresowania, wzmacniamy wiarę we własne możliwości. Stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych, innych narodów i ras. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. Poprzez różnorodne działania dążmy do utrzymania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i wśród oleśnickiej sieci szkół.

do góry