Fundusze Europejskie

Kadra

Dyrektor szkoły

 • dr Katarzyna Kaczmarek

Wicedyrektorzy szkoły

 • mgr inż. Kamilla Adamska-Kasprzyszak
 • mgr Iwona Brzęk
 • mgr Monika Rybska-Korzępa

Grono pedagogiczne

NAUCZYCIELE  PRZEDSZKOLA

 • mgr Ewelina Borowiak - grupa Motylki
 • mgr Monika Grudzień - grupa Motylki
 • mgr Magdalena Karkus - grupa Misie
 • mgr Anna Szczepańska - grupa Misie
 •  Sandra Szelerska - grupa Pszczółki
 • mgr Paulina Sowińska - grupa Biedronki
 • mgr Katarzyna Kamińska - grupa Jeżyki
 • mgr Katarzyna Machaczka - 0 a integracyjna
 • mgr Joanna Furman-Bezak - 0 a integracyjna
 • mgr Iwona Rogala - 0 b
 • mgr Maria-Jolanta Potępa - 0 c
 • mgr Anna Kochanowska - 0d
 • mgr Urszula Pelikan - 0 e

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • mgr Marta Kamińska - klasa 1 A integracyjna
 • mgr Paulina Piórek - klasa 1 B
 • mgr Iwona Żurawska - klasa 1 C
 • mgr Aneta Namiel-Chmielewska - klasa 1 D

 

 • mgr Beata Kubów - klasa 2 A integracyjna
 • mgr Anna Biała - klasa 2 B
 • mgr Ilona Gąszczak - klasa 2 C
 • mgr Kamila Grędysa - klasa 2 D

 

 • mgr Mirosława Wójcik - klasa 3 A integracyjna
 • mgr Jolanta Fryta - klasa 3 B
 • mgr Elżbieta Grędysa - klasa 3 C
 • mgr Bożena Moos - klasa 3 D

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • mgr Joanna Kajmowicz
 • mgr Małgorzata Kruczek
 • mgr Iwona Nowicka
 • mgr Alina Rudzińska
 • mgr Justyna Sieczka

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • mgr Elżbieta Felicka-Okrzesik
 • mgr Agnieszka Grygorcewicz
 • mgr Kudła Aleksandra
 • mgr Magdalena Machocka
 • mgr Ewa Omiecina
 • mgr Dariusz Wojtczak

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • mgr Agnieszka Grygorcewicz
 • mgr Aleksandra Kudła

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • mgr Justyna Leśniak- Perczak
 • mgr Iwona Mazur
 • mgr Małgorzata Olszewska
 • mgr Karolina Majerska

NAUCZYCIEL  CHEMII

 • mgr inż. Kamilla Adamska-Kasprzyszak
 • mgr Paulina Szopiany

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • mgr inż. Kamilla Adamska-Kasprzyszak
 • mgr Paulina Szopiany

NAUCZYCIEL PRZYRODY

 • mgr Elżbieta Grędysa
 • mgr Ewelina Ptak

NAUCZYCIEL BIOLOGII

 • mgr Ewelina Ptak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • mgr Martyna Wójcik

NAUCZYCIELE HISTORII

 • mgr Marta Babicz
 • dr Katarzyna Kaczmarek
 • mgr Justyna Łazarska

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Marta Babicz
 • dr Katarzyna Kaczmarek
 • mgr Justyna Łazarska

NAUCZYCIELE RELIGII

 • mgr Małgorzata Borowiecka
 • mgr Kinga Bokwa
 • mgr Anna Miller

NAUCZYCIELE PLASTYKI

 • mgr Iwona Brzęk
 • mgr Iwona Borysewicz

NAUCZYCIELE MUZYKI

 • mgr Iwona Brzęk
 • mgr Iwona Borysewicz

NAUCZYCIELE  INFORMATYKI

 • mgr Leśniak-Perczak Justyna
 • mgr Majerska Karolina

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • mgr Robert Banasik
 • mgr Monika Piskozub

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Anna Bednarska

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • mgr Marta Babicz

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Dariusz Wojtczak

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • mgr Robert Banasik
 • mgr Iwona Borysewicz
 • mgr Monika Piskozub
 • mgr Benita Salik
 • mgr Dariusz Świerczyński

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - klasa 4 A integracyjna

 • mgr Katrzyna Maćkowska

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - klasa 5 A integracyjna

 • mgr Kowalczyk Agnieszka

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - klasa 6 C integracyjna

 • mgr Bednarska Anna

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - klasa 7 A integracyjna

 •  mgr Nowatkowska-Kapusta Katarzyna

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • mgr Bednarz-Kołek Katarzyna
 • mgr Orlikowska Karolina

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI

 • mgr Bednarska Anna

Nauczyciele specjaliści

LOGOPEDA

 • mgr Katarzyna Machaczka
 • mgr Paulina Piórek

PEDAGOG SPECJALNY

 • mgr Małgorzata Jabłońska

PEDAGODZY

 • mgr Małgorzata Jabłońska
 • mgr Paweł Kamiński

PSYCHOLOG

 • mgr Urszula Jędrzejewska
do góry