Fundusze Europejskie

Kadra

Dyrektor szkoły

 • mgr Jadwiga Wieczorek

V-ce Dyrektorzy szkoły:

 • mgr Monika Rybska-Korzępa
 • mgr Dorota Terka
 • mgr Urszula Kubiszyn

Grono pedagogiczne

NAUCZYCIELE  PRZEDSZKOLA

 • mgr Ewelina Borowiak
 • mgr Kamila Grędysa
 • mgr Monika Grudzień
 • mgr Magdalena Karkus
 • mgr Halina Kończak
 • mgr Katarzyna Kamińska
 • mgr Marta Kamińska
 • mgr Paulina Kubala
 • mgr Aneta Namiel-Chmielewska
 • mgr Paulina Piórek
 • mgr Iwona Rogala
 • mgr Magdalena Szafrańska
 • mgr Sandra Szelerska
 • mgr Iwona Żurawska

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • mgr Beata Kubów - kl. 1A integracyjna
 • mgr Anna Biała - kl. 1B
 • mgr Ilona Gąszczak - kl. 1C
 • mgr Olga Szyrszeń - kl. 1D
 • mgr Mirosława Wójcik - kl. 2A integracyjna
 • mgr Jolanta Fryta - kl. 2B
 •  mgr Elżbieta Grędysa - kl. 2C
 • mgr Bożena Moos - kl. 2D
 • mgr Katarzyna Machaczka - kl. 3A integracyjna
 • mgr Maria Jolanta Potępa - kl. 3B
 • mgr Marta Zygadło - kl. 3C
 • mgr Anna Kochanowska- kl. 3D

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • mgr Joanna Kajmowicz
 • mgr Iwona Nowicka
 • mgr Anna Rygiel
 • mgr Alina Rudzińska
 • mgr Justyna Sieczka

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • mgr Elżbieta Felicka-Okrzesik
 • mgr Agnieszka Grygorcewicz
 • mgr Aleksandra Krakowska
 • mgr Kudła Aleksandra
 • mgr Magdalena Machocka
 • mgr Ewa Omiecina
 • mgr Dariusz Wojtczak
 • mgr Iwona Wróblewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • mgr Agnieszka Grygorcewicz
 • mgr Aleksandra Kudła

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • mgr Justyna Leśniak- Perczak
 • mgr Iwona Mazur
 • mgr Małgorzata Olszewska
 • mgr Karolina Majerska

NAUCZYCIEL  CHEMII

 • mgr Kamilla Adamska-Kasprzyszak
 • mgr Paulina Szopiany

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • mgr Kamilla Adamska-Kasprzyszak
 • mgr Paulina Szopiany

NAUCZYCIEL PRZYRODY

 • mgr Elżbieta Grędysa
 • mgr Ewelina Ptak

NAUCZYCIEL BIOLOGII

 • mgr Ewelina Ptak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • mgr Martyna Wójcik

NAUCZYCIELE HISTORII

 • mgr Marta Babicz
 • dr Katarzyna Kaczmarek
 • mgr Justyna Sieczka

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Marta Babicz
 • dr Katarzyna Kaczmarek

NAUCZYCIELE RELIGII

 • mgr Małgorzata Borowiecka
 • mgr Kinga Bokwa
 • mgr Anna Miller
 • mgr Maria Kapłon
 • ks. mgr Wiesław Mąkosa

NAUCZYCIELE PLASTYKI

 • mgr Iwona Brzęk
 • mgr Iwona Borysewicz

NAUCZYCIELE MUZYKI

 • mgr Iwona Brzęk
 • mgr Iwona Borysewicz

NAUCZYCIELE  INFORMATYKI

 • mgr Małgorzata Marciniak
 • mgr Leśniak-Perczak Justyna
 • mgr Majerska Karolina

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • mgr Robert Banasik
 • mgr Monika Piskozub

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Jadwiga Wieczorek
 • mgr Anna Bednarska

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • mgr Marta Babicz

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Dariusz Wojtczak

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • mgr Robert Banasik
 • mgr Iwona Borysewicz
 • mgr Monika Piskozub
 • mgr Benita Salik
 • mgr Dariusz Świerczyński

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - kl. 4A integracyjna

 • mgr Kowalczyk Agnieszka

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - kl. 5C integracyjna

 • mgr Winkowska Dagmara

WYCHOWAWCA I  NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE - kl. 6A integracyjna

 •  mgr Nowatkowska-Kapusta Katarzyna

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • mgr Bednarz-Kołek Katarzyna
 • mgr Orlikowska Karolina
 • mgr Gardziel Roksana

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI

 • mgr Bednarska Anna

Nauczyciele specjaliści

LOGOPEDA

 • mgr Małgorzata Piasecka
 • mgr Urszula Kubiszyn

PEDAGODZY

 • mgr Małgorzata Jabłońska /kl. 0-3/
 • mgr Paweł Kamiński /kl 4-8/

PSYCHOLOG

 • mgr Urszula Jędrzejewska
do góry