Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Programy i projekty/Programy i projekty realizowane w 2017/2018

Programy i projekty realizowane w 2017/2018

Programy i Projekty

 1. „Mali programiści” – kontynuacja
  • Program autorski wg projektu MEN „Pilotażowe wdrażanie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach”
  • Nauczyciel realizujący: Małgorzata Marciniak, Justyna Leśniak-Perczak, 
  • Klasa/y: kl. 2b, 5d kl. 2a, 5e
 2. Projekt współpracy w środowisku lokalnym
  • Projekt współpracy w środowisku lokalnym pomiędzy Przedszkolem Nr 6 a Szkołą Podstawową Nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018.
   Adresatami projektu są dzieci 3-4 letnie z grupy Ekoludki. i uczniowie kl. IVb. Projekt łączy ze sobą cele społeczne, dydaktyczne i wychowawcze. Tematyka (tolerancja, interkulturowość, zwyczaje i tradycje) pozwoli na zaangażowanie wszystkich uczestników. Realizowane inicjatywy będą dopasowywane do predyspozycji uczniów. Podczas realizacji projektu dzieci będą miały szansę na integrację i wspólną zabawę a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz zainteresowań językiem angielskim.
  • Nauczyciel realizujący: Ewa Omiecina
  • Klasa/y: kl. 4b
 3. „Czytam i rozumiem”
  • Projekt „Czytam i rozumiem” skierowany jest do uczniów klas I – III. Odbiorcami i uczestnikami działań przewidzianych w projekcie są uczniowie klasy 3 e. W głównej mierze służy on podniesieniu jakości i efektywności czytania czyli techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu. Opanowanie przez ucznia tych umiejętności w pierwszym etapie nauki warunkuje powodzenie szkolne i życiowe w kolejnych etapach kształcenia. Realizowane zadania w szerszym aspekcie będą też sprzyjały rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci. Projekt jest zgodny z podstawą programową.
  • Nauczyciel realizujący: Dorota Czuba
  • Klasa/y: kl. 3e
 4. Program „Szkoła promująca zdrowie”
  • Nauczyciel realizujący: koordynatorki: Elżbieta Grędysa, Maria Hałapacz
  • Klasa/y: Program realizuje cała szkoła.
 5. „Starszy czyta młodszemu”
  • Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.
  • Nauczyciel realizujący: Jolanta Potępa
  • Klasa/y: kl. 2a; 3h
 6. „Wspomaganie rozwoju”
  • Program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  • Nauczyciel realizujący: Beata Kubów
 7. Projekt „Otwarci na integrację”
  • Celem projektu jest kształtowanie u uczniów zdrowych i sprawnych pozytywnych postaw, zrozumienia i znajomości potrzeb oraz możliwości kolegów o specjalnych potrzebach, a także umiejętności nawiązania zdrowych relacji z nimi, pełniejsze włączenie rodziców w działalność tych klas oraz wypracowanie nowych pomysłów do pracy i zmian, które przyniosą korzyści w zakresie wspólnej edukacji i wychowania uczniów zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Nauczyciel realizujący: Ewelina Ptak, Beata Kubów
  • Klasa/y: klasy integracyjne
 8. Program edukacji teatralnej w świetlicy szkolnej
  • Nauczyciel realizujący: Katarzyna Bednarz-Kołek
  • Klasa/y: grupy swietlicowe
 9. Indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego
  • Nauczyciel realizujący: Justyna Leśniak
 10. Program edukacyjno-wychowawczy „Mały misjonarz”
  • Nauczyciel realizujący: Monika Stadniczenko
 11. Program profilaktyczny „Bez matematyki ani rusz”
  • Nauczyciel realizujący: Barbara Rojek
 12. Program zajęć wspierających ucznia z trudnościami edukacyjnymi „Pokaż co potrafisz”
  • Nauczyciel realizujący: Ewelina Ptak
 13. Nadmierny hałas w szkole, stop hałasowi
  • Nauczyciel realizujący: Joanna Giedyk, Jolanta Potępa
 14. Program „Kocham Cię Polsko”
  • Nauczyciel realizujący: Joanna Giedyk
 15. Program wychowania fizycznego. Zajecia SKS dla chłopców klas 4-6
  • Nauczyciel realizujący: Robert Banasik
 16. „Śladmi Ireny Sendlerowej i Janusza Korczaka”
  • Jest to projekt międzyszkolny pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalika, który koordynuje nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.
  • Nauczyciel realizujący: Elżbieta Felicka-Okrzesik
 17. Projekt edukacyjno-wychowawczy „Bądź moim kolegą”
  • Nauczyciel realizujący: Joanna Furman, Katarzyna Nowatkowska-Kapusta, Urszula Pelikan, Maria Kamińska
  • Klasa/y: grupy przedszkolne
 18. PROJEKT „MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ”
  • Nauczyciel realizujący: Katarzyna Nowatkowska- Kapusta, Joanna Furman
  • Klasa/y: grupy przedszkolne
 19. Projekt edukacyjny „Skarby ziemi”
  • Nauczyciel realizujący: Katarzyna Machaczka
  • Klasa/y: kl. 3
do góry