Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Wspieranie uzdolnień/Dolnośląska Sieć Szkół

Dolnośląska Sieć Szkół

W grudniu 2013r. szkoła nasza dołączyła do zaszczytnego grona szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Zespół koordynujący działania w obszarze uzdolnień pracuje w składzie:

 • lider - Małgorzata Olszewska
 • członek - Joanna Kajmowicz
 • członek - Urszula Pelikan
 • członek - Agnieszka Kowalczyk
 • członek - Maria Kamińska
 • członek - Barbara Rojek

Od lat pracujemy systemowo. Wszyscy nauczyciele podejmują działania zmierzające do rozpoznawania i diagnozowania zainteresowań oraz uzdolnień wszystkich uczniów.

Każdy uczeń traktowany jest podmiotowo, ma założoną kartę obserwacji, w której odnotowujemy aktywności ucznia. Rozpoznajemy uzdolnienia przy współpracy rodziców. Badamy u dzieci style uczenia, dominację półkul mózgowych, przeprowadzamy kwestionariusz inteligencji, poczucie jego wartości (samoocenę). Ponadto nauczyciele podejmują coraz nowe inicjatywy, aktywizujące dzieci, angażujące je do działania.

Od kilku lat organizujemy imprezę „Mam talent”, podczas której wszystkie dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i uzdolnień. Ci którzy są mniej odważni, eksponują wytwory swojej pracy, zbiory kolekcjonerskie czy chwalą się sukcesami na wystawie szkolnej.

Inicjatywą godną uwagi jest „Noc przyrodników” oraz nasze uczestnictwo w różnych projektach i programach. Największe sukcesy odnosimy od paru lat w Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa pod nazwą „Uczę się bezpiecznie żyć”.

W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” zorganizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

W naszej szkole obowiązuje następująca definicja ucznia zdolnego.

Dziecko zdolne to takie, które posiada pewne predyspozycje intelektualne, artystyczne, społeczne, motoryczne czy organizacyjne. Posiada także możliwość wykonania stawianych przed nim zadań, a dzięki odpowiednim zabiegom pedagogicznym, jak też właściwej motywacji, ma szanse ujawnić i rozwinąć swoje zainteresowania oraz pasje.

Harmonogram działań zespołu

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań, wobec organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, skierowana do dzieci i rodziców - sporządzenie ankiet zbiorczych
 • Przekazywanie informacji, dotyczących aktualnie prowadzonych kółek i zajęć poszerzających zainteresowania uczniów, poprzez wywieszanie ofert na tablicy szkolnej
 • Zorganizowanie XIII edycji konkursu interdyscyplinarnego „Zdolny Ślązaczek” dla uczniów kl.4-6
 • Zorganizowanie imprezy „ Mam talent” - prezentacja zainteresowań i talentów dzieci w kategorii klas 1-3 oraz klas 4-6
 • Przygotowanie galerii zdjęć z imprezy „Mam talent” na tablicy szkolnej
 • Prowadzenie zestawienia laureatów konkursów na wszystkich etapach, w formie tabelki
 • Eksponowanie na tablicy szkolnej nazwisk uczniów wyróżnionych w konkursach
 • Przeprowadzenie identyfikacji uzdolnień w klasach pierwszych i czwartych oraz wykorzystanie opracowanych przez zespół narzędzi badawczych według zaproponowanego harmonogramu
 • Współorganizowanie Gali Szóstki - promowanie uczniów uzdolnionych
do góry