Fundusze Europejskie

zDolny Ślązak

Nauczyciele dużą wagę przywiązują do udziału uczniów w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach. Konkursy pozwalają osiągnąć sukces każdemu uczniowi.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym dla uczniów szkółpodstawowych pod nazwą „zDolny Ślązaczek”.

Celem konkursu „zDolny Ślązaczek” jest:

a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych;
b) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych;
c) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów i wspieranie ich rozwoju;
d) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół;
e) integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia;
f) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

Udział w konkursie daje okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk.
Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów zarówno w każdym powiecie jak i w całym województwie dolnośląskim.

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła XX edycja dolnośląskich konkursów Zdolny Ślazak, obejmująca osiem przedmiotów. Oprócz tradycyjnie j.polskiego, matematyki i języka obcego dodatkowo odbyły się po raz pierwszy konkursy z historii, fizyki, chemii, biologii i geografii. Konkursy były adresowane do wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8.

Każdy konkurs realizowany był oddzielnie i koordynowany przez wybranych nauczycieli.(J.Kajmowicz- j.polski, M. Olszewska - matematyka, E. Omiecina - j.angielski, M. Babicz - historia, P. Szopiany - fizyka, A. Rychlak- chemia, E. Ptak- biologia, K. Machaczka- geografia).

Konkursy odbywały się w terminie od 16.10 do 21.10.2019 w auli szkolnej. Brało w nich udział ogólem 175 uczniów. Szkolne komisje konkursowe przeprowadziły eliminacje szkolne i sprawdziły rozwiązania zgodnie z kluczem odpowiedzi. Z przyjemnością informujemy że 29 osób zakwalifikowano do etapu powiatowego. Podajemy listę osób.

 • J. polski: Małgorzata Haliżak, Julia Mazur, Oliwia Fischer
 • Matematyka: Bartłomiej Persak, Szymon Siedlecki, Małgorzata Haliżak, Krzysztof Niełacny, Łucka Roksana, Julia Jarosz, Michał Kwiecień
 • J. angielski: Igor Kwiatek, Jan Berłowski, Wiktor Krajewski, Milena Nyga, Jan Stoparczyk, Bartłomiej Persak, Amelia Długosz, Ines Agon, Julia Rozdolska, Alicja Ślak, Irena Stępień, Antonina Kuś
 • Fizyka: Szymon Siedlecki
 • Historia: Miłosz Okrzesik
 • Chemia: Szymon Siedlecki
 • Biologia: Dominika Bęben, Małgorzata Haliżak, Igor Kwiatek, Bartłomiej Persak
 • Geografia: Bartłomiej Persak

Wśród tych osób są również tacy, którzy zostali zakwalifikowani do trzech lub dwóch konkursów. Są to: Małgorzata Haliżak, Bartłomiej Persak, Szymon Siedlecki oraz Igor Kwiatek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursów.

Rok szkolny 2020/2021

W terminie od 19 do 23 października odbyła się w naszej szkole kolejna edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i obejmują następujące przedmioty: j.polski,historia, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia.

Oferta skierowana była do wszystkich uczniów klas IV - VIII.

Wszystkie konkursy realizowane były stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.

Rolę koordynatorów z poszczególnych konkursów pełnili:

 • j.polski: Iwona Nowicka
 • historia: Marta Babicz
 • j.angielski: E. Omiecina
 • J.niemiecki: A. Grygorcewicz
 • Matematyka: M. Olszewska
 • Fizyka: Paulina Szopiany
 • Biologia: Ewelina Ptak
 • Chemia: Anna Rychlak
 • Geografia: Bożena Pudlis

Łącznie w tym roku brało udział 225 osób.

 

Nazwa przedmiotu

Ilość osób

j.polski

31

historia

17

j.angielski

43

j.niemiecki

4

matematyka

45

fizyka

9

Chemia

7

biologia

26

geografia

43

Razem

225 osób

 

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się z naszej szkoły 17 osób.

 • J.niemiecki - 2 osoby
 • Historia -2 osoby
 • Matematyka -1 osoba
 • j.angielski-5 osób
 • geografia - 7 osób

Lista osób zakwalifikowanych:

L.P

Nazwisko i imię

Blok tematyczny konkursu

1

Arsonowa Arina

JĘZYK NIEMIECKI

2

Berłowski Jan

JĘZYK ANGIELSKI

3

Berłowski Jan

GEOGRAFIA

4

Czarnecka Klaudia

JĘZYK ANGIELSKI

5

Jach Maja

HISTORIA

6

Janicki Bartłomiej

GEOGRAFIA

7

Jędrzejczyk Zuzanna

GEOGRAFIA

8

Karbowski Szymon

GEOGRAFIA

9

Kuś Antonina

JĘZYK NIEMIECKI

10

Niełacny Krzysztof

MATEMATYKA

11

Okrzesik Miłosz

HISTORIA

12

Pluciński Bartosz

GEOGRAFIA

13

Rondoś Bartłomiej

JĘZYK ANGIELSKI

14

Stępień Irena

JĘZYK ANGIELSKI

15

Stoparczyk Jan

JĘZYK ANGIELSKI

16

Syta Antonina

GEOGRAFIA

17

Wilczyński Szymon

GEOGRAFIA

Ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju nowe obostrzenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzje, że etapy powiatowe odbędą się w „macierzystych szkołach” od 18-22.01 .

Z wielką radością informujemy, że troje naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego i wszyscy otrzymali tytuł LAUREATÓW.

Są to:

 • Z j. angielskiego:
  • Bartłomiej Rondoś - opiekun E.Felicka-Okrzesik
  • Irena Stępień - opiekun E.Felicka-Okrzesik
 • Historia:
  • Miłosz Okrzesik - opiekun M.Babicz

Gratulujemy UCZNIOM i OPIEKUNOM
Zespół wspierania uzdolnień

 

Konkurs „Zdolny Ślązak” 2021/2022

Od 18 do 22.10 odbywało się w naszej szkole łącznie 9 konkursów w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty i Samorząd Województwa Dolnośląskiego, natomiast realizatorem- Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Jest to najbardziej prestiżowy konkurs wojewódzki, adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska. Jego celem jest wspieranie uzdolnień uczniów.

Formułę przedmiotową konkurs przyjął od roku 2019, obejmując wtedy dziewięć przedmiotów i przyjmując nazwę Zdolny Ślązak.

W etapie szkolnym w roku bieżącym wzięło udział 100 osób. Niektórzy startowali w kilku przedmiotach. W 4 konkursach - 7 osób, w 5 konkursach- 1 osoba, w 6 konkursach - 2 osoby, a jedna osoba brała udział nawet w siedmiu konkursach. Byli też tacy, którzy wzięli udział w dwóch lub trzech. Stąd w dziewięciu konkursach 100 uczniów wzięło udział 175 razy.

 

Nazwa przedmiotu

Ilość osób

j.polski

23

historia

12

j.angielski

64

j.niemiecki

5

matematyka

36

fizyka

7

Chemia

4

biologia

23

geografia

12

 

Rolę koordynatorów z poszczególnych konkursów pełnili następujący nauczyciele:

 • j.polski: Iwona Nowicka
 • historia: Marta Babicz
 • j.angielski: E. Omiecina
 • J.niemiecki: A. Grygorcewicz
 • Matematyka: M. Olszewska
 • Fizyka: Paulina Szopiany
 • Biologia: Ewelina Ptak
 • Chemia: Kamilla Adamska- Kasprzyszak
 • Geografia: Martyna Wójcik

Do etapu powiatowego kwalifikuje się co najmniej 4% uczestników etapu szkolnego przy liczebności powyżej 10 tysięcy w danym powiecie. Bardzo miło jest nam poinformować, że do etapu powiatowego z naszej szkoły zakwalifikowali się:

 

L. P

Nazwisko i imię

Blok tematyczny konkursu

1

Arsonova Arina

JĘZYK NIEMIECKI

2

Berłowski Jan

JĘZYK ANGIELSKI

3

Berłowski Jan

GEOGRAFIA

4

Berłowski Jan

FIZYKA

5

Jach Maja

JĘZYK ANGIELSKI

6

Jurek Zuzanna

JĘZYK POLSKI

7

Jurek Zuzanna

MATEMATYKA

8

Kasprzyszak Hanna

CHEMIA

9

Krajewski Wiktor

FIZYKA

10

Kurcz Anna

BIOLOGIA

11

Makarowski Jakub

BIOLOGIA

12

Nyga Milena

JĘZYK ANGIELSKI

13

Pabjan Zuzanna

CHEMIA

14

Piasecka Oliwia

JEZYK ANGIELSKI

15

Syta Antonina

CHEMIA

16

Syta Antonina

GEOGRAFIA

17

Vasylyuk ILLia

JĘZYK ANGIELSKI

18

Wesołowski Piotr

FIZYKA

19

Wilczyński Szymon

HISTORIA

20

Wojtasińska Martyna

JĘZYK ANGIELSKI

Etap powiatowy „Zdolnego Ślązaka” jest dużym wyróżnieniem i wyzwaniem dla tych uczniów. Jest o co walczyć.

Laureaci mogą otrzymać najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z których otrzymali tytuł laureata, mają prawo do zwolnienia z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty i przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści konkursów przedmiotowych natomiast otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Dziękujemy wszystkim za udział. Uczniom , którzy osiągnęli najwyższe wyniki GRATULUJEMY i trzymamy kciuki, życząc kwalifikacji do kolejnych etapów.

Zespół wspierania uzdolnień

do góry