Fundusze Europejskie

zDolny Ślązak

Nauczyciele dużą wagę przywiązują do udziału uczniów w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach. Konkursy pozwalają osiągnąć sukces każdemu uczniowi.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym dla uczniów szkółpodstawowych pod nazwą „zDolny Ślązaczek”.

Celem konkursu „zDolny Ślązaczek” jest:

a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych;
b) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych;
c) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów i wspieranie ich rozwoju;
d) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół;
e) integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia;
f) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

Udział w konkursie daje okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk.
Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów zarówno w każdym powiecie jak i w całym województwie dolnośląskim.

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła XX edycja dolnośląskich konkursów Zdolny Ślazak, obejmująca osiem przedmiotów. Oprócz tradycyjnie j.polskiego, matematyki i języka obcego dodatkowo odbyły się po raz pierwszy konkursy z historii, fizyki, chemii, biologii i geografii. Konkursy były adresowane do wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8.

Każdy konkurs realizowany był oddzielnie i koordynowany przez wybranych nauczycieli.(J.Kajmowicz- j.polski, M. Olszewska – matematyka, E. Omiecina – j.angielski, M. Babicz – historia, P. Szopiany – fizyka, A. Rychlak- chemia, E. Ptak- biologia, K. Machaczka- geografia).

Konkursy odbywały się w terminie od 16.10 do 21.10.2019 w auli szkolnej. Brało w nich udział ogólem 175 uczniów. Szkolne komisje konkursowe przeprowadziły eliminacje szkolne i sprawdziły rozwiązania zgodnie z kluczem odpowiedzi. Z przyjemnością informujemy że 29 osób zakwalifikowano do etapu powiatowego. Podajemy listę osób.

  • J. polski: Małgorzata Haliżak, Julia Mazur, Oliwia Fischer
  • Matematyka: Bartłomiej Persak, Szymon Siedlecki, Małgorzata Haliżak, Krzysztof Niełacny, Łucka Roksana, Julia Jarosz, Michał Kwiecień
  • J. angielski: Igor Kwiatek, Jan Berłowski, Wiktor Krajewski, Milena Nyga, Jan Stoparczyk, Bartłomiej Persak, Amelia Długosz, Ines Agon, Julia Rozdolska, Alicja Ślak, Irena Stępień, Antonina Kuś
  • Fizyka: Szymon Siedlecki
  • Historia: Miłosz Okrzesik
  • Chemia: Szymon Siedlecki
  • Biologia: Dominika Bęben, Małgorzata Haliżak, Igor Kwiatek, Bartłomiej Persak
  • Geografia: Bartłomiej Persak

Wśród tych osób są również tacy, którzy zostali zakwalifikowani do trzech lub dwóch konkursów. Są to: Małgorzata Haliżak, Bartłomiej Persak, Szymon Siedlecki oraz Igor Kwiatek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursów.

do góry