Fundusze Europejskie

Adam Tomaszewski

22 Czerwca 2016

Adam ukończył szkołę ze średnią 5,55 oraz wzorowym zachowaniem, uzyskując tym samym drugi wynik wśród absolwentów w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymał Laur Szóstki oraz stypendium Burmistrza Miasta Oleśnicy.
Adam to uczeń posiadający niesamowitą bardzo wysoka kulturę osobistą, bardzo pracowity, systematyczny i obowiązkowy. Wyróżnia się szerokimi zainteresowaniami oraz pracowitością.

Swoje umiejętności i talent wykorzystywał biorąc udział w konkursach i projektach odnosząc w nich wspaniałe sukcesy:

  • Konkurs: „Bateria pomysłów” – I miejsce na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim
  • XXVII edycja Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – „ Matematyka bez granic” – VIII miejscu.
  • XVI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „ Zwierzęta Nadleśnictwa Oleśnica” – II miejse
  • XII Powiatowy Konkurs Historyczny „XX-lecie międzywojenne” – IV miejsce
  • Karate: Międzynarodowy turniej karate „Wratislavia Cup” – III miejsce
  • Turniej karate o puchar burmistrza Oleśnicy – III miejsce

Ponadto posiada osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz środowiska szkolnego – pokaz mody ekologicznej, Dzień Papieski, Dzień Tabliczki Mnożenia. Aktywnie działał w ramach IV i V Oleśnickiej Nocy Przyrodników.
Adam jest uczeniem koleżeńskim, skromnym i bardzo pracowitym. Jest niewątpliwie wzorem do naśladowania. Wyróżnia go radość uczenia, a kolejne sukcesy dopingują go do jeszcze wytrwalszej pracy. Pochwalić należy jego ambicję i chęć ciągłego doskonalenia. Reprezentuje wysoki poziom zdolności ogólnych, przewyższa pod względem intelektualnym swoich rówieśników, posiada zdolności do efektywnego uczenia się rzeczy nowych. Prezentuje zawsze wzorową postawę w zachowaniu.
Gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy rozwijania swoich pasji oraz dalszych sukcesów. /Bożena Pudlis/

do góry