Fundusze Europejskie

Jakub Janik

22 Czerwca 2017

Jakub w roku szkolnym 2016/2017 był uczniem klasy 6d. Otrzymał promocją z wyróżnieniem do klasy siódmej z drugą średnią w szkole 5,91 i wzorową oceną z zachowania. Podczas edukacji w naszej szkole wyróżniał się szczególną aktywnością w różnych obszarach. Za swoje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych otrzymał Laur Szóstki podczas uroczystej szkolnej Gali 19 czerwca 2017r.
Jakub dał się poznać jako uczeń skromny, bardzo pracowity, sumiennie wywiązujący się ze wszystkich powierzonych zadań. Cieszył się zaufaniem zarówno rówieśników, jak i nauczycieli. W roku szkolnym 2016/2017 godnie reprezentował szkołę w Poczcie Sztandarowym podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Mocną stroną Jakuba są przedmioty humanistyczne, posiada on dużą wiedzę historyczną, jest również świetnym sportowcem.
Wszechstronne zainteresowania oraz duży wkład pracy własnej przyniosły rezultaty w postaci wielu nagród.

Do najważniejszych sukcesów Jakuba w ostatnich trzech latach należy zaliczyć zdobycie:

  • III miejsca w Finale Strefy Wrocławskiej 50. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego,
  • I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie pod patronatem Burmistrza Oleśnicy „ Armia Krajowa i polskie państwo podziemne” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017,
  • I miejsca w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie „Polscy Nobliści wzorem do naśladowania”,
  • I miejsca w Drużynowym Turnieju Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy,
  • II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym,
  • III miejsca w Finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców,
  • VI miejsca w Finale Dolnośląskim w sztafetowych biegach przełajowych,
  • I miejsca w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych,
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minipiłce ręcznej chłopców.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka kultura osobista oraz skromność Jakuba. Natomiast pasja do nauki i wzorowe zachowanie niewątpliwie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych uczniów.

Wychowawca klasy 6d : Barbara Rojek

do góry