Fundusze Europejskie

Aleksandra Jesionek

23 Czerwca 2017

Aleksandra w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczała do klasy 6c i jako jedyna uczennica ukończyła szkołę z najwyższą średnią 6,00 oraz wzorowym zachowaniem. Ola dała się poznać jako uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach, która zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Reprezentuje klasę i szkołę w licznych konkursach i olimpiadach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

19 czerwca 2017r. podczas uroczystej szkolnej Gali za swoje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i zawodach sportowych otrzymała Laur Szóstki.

Ola również samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Jej wiedza znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.

Do najważniejszych sukcesów Oli w ciągu ostatnich trzech lat należą:

  • I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej – kategoria zespoły wokalne
  • III miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej 50 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
  • III miejsce w Powiatowym Konkursie wiedzy o Zdrowym Stylu Życia
  • Wyróżnienie w Okręgowym Konkursie Plastycznym „Polskie owady chronione”

Ola prezentuje wysoką kulturę osobistą, nigdy nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom. Zawsze służy pomocą, szanuje poglądy innych i okazuje szacunek innym osobom. Zawsze zdyscyplinowana, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone obowiązki – jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Aleksandra stała się wzorem do naśladowania. Gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych.

Iwona Mazur- wychowawca klasy 6c

do góry