Fundusze Europejskie

Bartosz Janik

22 Czerwca 2017

Bartosz w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczał do klasy 6d. Otrzymał promocję z wyróżnieniem do klasy siódmej z drugą średnią w szkole 5,91 oraz wzorowym zachowaniem.
19 czerwca 2017r. podczas uroczystej szkolnej Gali za swoje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i zawodach sportowych otrzymał Laur Szóstki.
Bartosz jest wszechstronnie uzdolnionym chłopcem, posiada obszerną wiedzę historyczną, doskonale radzi sobie z przedmiotami humanistycznymi, jest bardzo dobrym sportowcem.

Do najważniejszych sukcesów ucznia w ostatnich trzech latach nauki należy zaliczyć zdobycie:

  • III miejsca w Finale Strefy Wrocławskiej 50. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, tytułu Laureata Powiatowego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową,
  • I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie pod patronatem Burmistrza Oleśnicy „ Armia Krajowa i polskie państwo podziemne” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017,
  • I miejsca w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie „Polscy Nobliści wzorem do naśladowania”,
  • III miejsca w Finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców,
  • IV miejsca w Finale Międzypowiatowym w minipiłce siatkowej,
  • II miejsca w Mistrzostwach Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minipiłce ręcznej chłopców.

Bartosz charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, skromnością i pracowitością. Zawsze jest w pełni zaangażowany, chętnie bierze udział w konkursach, które wymagają dodatkowego przygotowania. Cieszy się dużym zaufaniem wśród rówieśników i nauczycieli.

W roku szkolnym 2016/2017 godnie reprezentował szkołę w Poczcie Sztandarowym podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, pełnił również funkcję przewodniczącego komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Szkolnego i Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, był także przewodniczącym klasy.

do góry