Fundusze Europejskie

Jakub Krzekotowski

22 Czerwca 2016

Jakub ukończył szkołę z najwyższą średnią 5,82 i wzorowym zachowaniem, uzyskując 1 miejsce wśród absolwentów w roku szkolnym 2015/2016. Za swoje wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych i powiatowych, otrzymał Laur Szóstki oraz stypendium Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Uczeń z talentami i pasjami

KLASA 1-3

Już na początku klasy pierwszej dał się poznać jako kulturalny, koleżeński, skromny, pełen zainteresowań i pasji chłopiec. Co roku zostaje obdarzony przez klasę zaufaniem i godnie pełni funkcję przewodniczącego klasy. Od pierwszych dni nauki w naszej szkole zasłynął jako świetny aktor, recytator i organizator wielu klasowych uroczystości.

Jednak nnajwiększą pasją Kuby jest matematyka. Ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach Koła Matematycznego i pracując własnym, indywidualnym rytmem na lekcjach matematyki. Zadziwia mnie i kolegów swoją radością uczenia się, wytrwałością i chęcią osiągania sukcesów. W tym roku szkolnym do jego największych osiągnięć należy zaliczyć:

 • 15 m-ce w Ogólnopolskim konkursie „Meditest”
 • 1 m-ce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym
 • 3 m-ce w Miejskim Konkursie Ortograficznym
 • 3 m-ce w Konkursie Ortograficznym o nagrodę BURMISTRZA
 • 1 m-ce W SZKOLNYM kONKURSIE MATEMATYCZNYM „WESOŁE MYŚLENIE”
 • 1 m-ce W II ETAPIE MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „WESOŁE MYSLENIE” i 4 m-ce W FINALE
 • LAUREAT 10 JUBILEUSZOWEGO REGIONALNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-PLASTYCZNEGO „LAS MOIM DOMEM I PRZYJACIELEM” POD PATRONATEM BEATY KEMPY I BURMISTRZA MIASTA SYCÓW”.
 • Jest również współautorem dwóch książek napisanych wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy: „Magiczne podróże” i „Przygoda moja wielka”. Jest również autorem okładki do pierwszej z nich.
 • Brał udział w spektaklach teatralnych „Mały książę” i „Kot w butach”.

Jesteśmy dumni z Ciebie Kubo i życzymy Ci wielu wspaniałych sukcesów. /Wychowawca klasy Jolanta Potępa oraz koleżanki i koledzy z 3c/

KLASA 4-5

Jakub dał się poznać jako uczeń o wszechstronnych zainteresowaniach, który zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Reprezentuje klasę i szkołę w licznych konkursach i olimpiadach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, w których zajmuje czołowe lokaty. Kuba również samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia (szczególnie z matematyki, przyrody i j. angielskiego). Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Wiedza Kuby znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Oprócz przedmiotów ścisłych dał się poznać, jako uczeń utalentowany artystycznie. Reprezentuje szkołę w wielu konkursach – w tym krajowych i zagranicznych. W bieżącym roku zdobył nagrodę w Europejskim Konkursie Plastycznym ”Mój region, moja przyszłość”. Wydana została też karta pocztowa z pracą Kuby, która będzie rozprowadzana w krajach Unii Europejskiej, a zdobywając I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego, uhonorowano go wyprodukowaniem karty pocztowej z jego projektem, która jest rozpowszechniana na terenie całego kraju.
Kuba aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska – godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, nigdy nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom. Zawsze służy pomocą kolegom, szanuje poglądy innych. Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o własność społeczną i indywidualną. Zawsze zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki – jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Jakub stał się wzorem do naśladowania.

Oto osiągnięcia Kuby:

 • europejski konkurs plastyczny „My region, my future” – I miejsce,
 • ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego – I miejsce,
 • ogólnopolski Olimpus z matematyki – XI miejsce
 • ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony „Meditest 2015” – II miejsce,
 • powiatowy konkurs plastyczny „Moje bezpieczne ferie zimowe” – II miejsce
 • ogólnopolski Olimpus z przyrody – V miejsce
 • regionalny konkurs plastyczno – przyrodniczy „Najpiękniejszy przyrodniczy zakątek w mojej okolicy” – laureat
 • powiatowy konkurs plastyczny „Czy fantastyczny kwiat może być żarłoczny?”- I miejsce

KLASA 6

Oto osiągnięcia Kuby w roku szkolnym 2015/2016

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Wybieram wodę” – laureat
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ZDROWIU „Meditest” – I miejsce
 • OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS z j. angielskiego – 9 miejsce
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, etap powiatowy „W trosce o nasze bezpieczeństwo” II miejsce
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – SZCZEBEL OKRĘGOWY „Mój las” – wyróżnienie
 • REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „Podwodny świat” – laureat
 • REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY XIX FESTIWAL EKOLOGICZNY „Podwodny świat” – I miejsce
 • POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Czy rózowo, czy skrzydlaście, ale zawsze…” – laureat
 • POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Jesień barwami opisana” – wyróżnienie
 • POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Bombka i gwiazda betlejemska” – wyróżnienie
 • POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Mamo, tato, nie pal proszę” – I miejsce

Kuba to uczeń wszechstronnie uzdolniony, wyróżniający się ogromną kulturą osobistą i niebywałą wrażliwością artystyczną, który stanowi wzór do naśladowania. Gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy następnych.
Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Burak

do góry