Fundusze Europejskie

Mateusz Śliwka

25 Czerwca 2011

mateusz śliwkaAbsolwent w roku szkolnym 2010/2011 z najwyższą średnią w szkole równą 5,73 oraz wzorowym zachowaniem.
Mateusz to wszechstronnie uzdolniony chłopiec. Świetnie radzi sobie z przedmiotami humanistycznymi, jest także doskonałym matematykiem i sportowcem.

Podczas całego cyklu nauki w naszej szkole brał udział w licznych konkursach na szczeblu miejskim i powiatowym, w których odnosił znaczące sukcesy.

Podsumowując tylko rok szkolny 2010/2011 warto wymienić następujące osiągnięcia:

  • X Powiatowy Konkurs Humanistyczny „W świecie Słowa” – Laureat etapu miejskiego,
  • II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Polscy nobliści – wzorem do naśladowania” – II miejsce drużynowo,
  • „Liga zadaniowa dla szkół podstawowych powiatu oleśnickiego” – II miejsce drużynowo,
  • Eliminacje Międzypowiatowe IMS w Minipiłce Koszykowej – II miejsce,
  • Mistrzostwa Powiatu w Minipiłce Ręcznej – III miejsce.
  • W szkolnym konkursie interdyscyplinarnym „Uczeń z Szóstki na szóstkę” zajął drugie miejsce, co jest potwierdzeniem jego szerokiej wiedzy z wielu dziedzin.

Mateusz to skromny, wesoły nastolatek. Podczas nauki w naszej szkole cieszył się dużym uznaniem wśród kolegów i nauczycieli. W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie powierzyli mu bardzo odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Parlamentu Uczniowskiego. Reprezentował szkołę w Poczcie Sztandarowym podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Swoim zachowaniem stanowił wzór do naśladowania dla wszystkich uczniów./B. Rojek/

do góry