Fundusze Europejskie

Zuzanna Gołębska

30 Października 2009

Laureatka Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

Dnia 30 października 2009 na posiedzeniu Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień zatwierdzono listę laureatów IX edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Projekt ten służy uzdolnionej młodzieży na terenie naszego województwa Kapituła rozpatrzyła ponad 500 wniosków. Ocena wniosków była skomplikowaną i wielostopniową procedurą, a ostateczny wynik zależał od wielu czynników.

Warto dodać, że nie polegała ona na prostym rankingu średnich ocen kandydatów i ilości zdobytych przez nich dyplomów. W konkursie najwyżej oceniani są „kandydaci z osobowością”, uczniowie wytrwale pracujący nad rozwojem własnych talentów, ale i dostrzegający potrzeby innych, zaangażowani w działalność na rzecz lokalnych społeczności (klasy, szkoły, miejscowości, regionu). Przyznano 53 stypendia.

Stypendystka to uczennica, która osiąga celujące wyniki w nauce, cechuje ją niesamowity głód zdobywania wiedzy. Wszechstronność zainteresowań dziewczynki przynosi rezultaty w postaci wielu nagród i wyróżnień. Pisze wiersze i wygrywa konkursy matematyczne, uczęszcza na zajęcia koła ceramicznego i pasjonuje się pająkami. Uczy się języków, chodzi do szkoły muzycznej, zdobywa nagrody na konkursach recytatorskich, poszerza wiedzę o regionie. Interesuje się fotografią. Praca nad własnym rozwojem idzie w parze z działalnością na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Była aktywnym członkiem samorządu szkolnego, kwestowała na rzecz PCK i LOP. Poświęca czas na pomoc koleżeńską. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym. Prowadzi apele i uroczystości szkolne. Zaraża rówieśników swoimi pasjami. Działania dziewczynki na rzecz samorozwoju, kreatywność, staranność i odpowiedzialność za powierzone zadania stawiają ją jako niedościgły wzór dla rówieśników. Akt stypendialny został wręczony Zuzannie w trakcie Gali Stypendialnej 16 listopada 2009 w Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. W uroczystości laureatce towarzyszyli: mama – Beata Gołębska, Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej – Maria Susidko, Dyrektor SP6 – Emil Matuszak oraz wychowawczyni Bożena Łukoszko. /B. Łukoszko/

do góry